spot_img

Chương trình Chầu lượt ngày 26/11/2023: LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Chương trình Chầu lượt ngày 26/11/2023 

Chúa Nhật 34 TN 

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Phiên Chầu: Bát đầu đặt Mình Thánh Chúa sau lễ II:

– 08h30 – 09h00: Thiếu Nhi.
– 09h00 – 10h00: Giáo Khu Gioan Baotixita
– 10h00 – 11h00: Giáo Khu Phaolô
– 11h00 – 12h00: Giáo Khu Anrê
– 12h00 – 13h00: Dòng Ba Cát Minh + Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
– 13h00 – 14h00: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam + Legio Mariae
– 14h00 – 15h00: Hội Lòng Chúa Thương Xót + Ban Caritas
– 15h00 – 16h00: Các Ca Đoàn
– 16h00 – 17h00: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.

* Lưu ý: Xin Quý Tu Sĩ, Quý Ông Bà Anh Chị Em tham dự Giờ Châu của phiên Giáo Khu, Hội Đoàn mình và có thể tham dự Giờ Chầu trên các giờ khác tùy ý.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Chương trình Chầu lượt ngày 26/11/2023: LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Chương trình Chầu lượt ngày 26/11/2023 

Chúa Nhật 34 TN 

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Phiên Chầu: Bát đầu đặt Mình Thánh Chúa sau lễ II:

– 08h30 – 09h00: Thiếu Nhi.
– 09h00 – 10h00: Giáo Khu Gioan Baotixita
– 10h00 – 11h00: Giáo Khu Phaolô
– 11h00 – 12h00: Giáo Khu Anrê
– 12h00 – 13h00: Dòng Ba Cát Minh + Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
– 13h00 – 14h00: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam + Legio Mariae
– 14h00 – 15h00: Hội Lòng Chúa Thương Xót + Ban Caritas
– 15h00 – 16h00: Các Ca Đoàn
– 16h00 – 17h00: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.

* Lưu ý: Xin Quý Tu Sĩ, Quý Ông Bà Anh Chị Em tham dự Giờ Châu của phiên Giáo Khu, Hội Đoàn mình và có thể tham dự Giờ Chầu trên các giờ khác tùy ý.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT