spot_img

Giờ Thánh Lễ

1. Giờ Thánh lễ: 

Chúa Nhật : 05:30 – 07:30 – 18:00

Thứ 2: Sáng 05:00 – Chiều: 18:00
Thứ 3: Sáng 05:00 – Chiều: 18:00
Thứ 4: Sáng 05:00 – Chiều: 18:00
Thứ 5: Sáng 05:00 – Chiều: 18:00 (Thánh Lễ dành cho các em Thiếu Nhi)
Thứ 6: Sáng 05:00 – Chiều: 18:00
Thứ 7: Sáng 05:00 – Chiều: 18:00 (Thánh Lễ Chúa Nhật)

2. Giờ Chầu Thánh Thể: Các ngày trong tuần đầu tiên của tháng (16:30 đến 18:00 – Sau đó là Thánh lễ) 

3. Giờ Giáo lý:

    • Sáng Chúa Nhật: 09:00 – 09:45
    • Chiều Thứ Năm: 19:00 – 19:45

4. Rửa tội: Chúa Nhật đầu tháng: Sau Thánh lễ Thiếu Nhi –

5. Giải tội: Trước và sau các Thánh lễ

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Giờ Thánh Lễ

1. Giờ Thánh lễ: 

Chúa Nhật : 05:30 – 07:30 – 18:00

Thứ 2: Sáng 05:00 – Chiều: 18:00
Thứ 3: Sáng 05:00 – Chiều: 18:00
Thứ 4: Sáng 05:00 – Chiều: 18:00
Thứ 5: Sáng 05:00 – Chiều: 18:00 (Thánh Lễ dành cho các em Thiếu Nhi)
Thứ 6: Sáng 05:00 – Chiều: 18:00
Thứ 7: Sáng 05:00 – Chiều: 18:00 (Thánh Lễ Chúa Nhật)

2. Giờ Chầu Thánh Thể: Các ngày trong tuần đầu tiên của tháng (16:30 đến 18:00 – Sau đó là Thánh lễ) 

3. Giờ Giáo lý:

    • Sáng Chúa Nhật: 09:00 – 09:45
    • Chiều Thứ Năm: 19:00 – 19:45

4. Rửa tội: Chúa Nhật đầu tháng: Sau Thánh lễ Thiếu Nhi –

5. Giải tội: Trước và sau các Thánh lễ

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT