spot_img

Hình ảnh khâu chuẩn bị cho các em Thiếu nhi trước Thánh lễ

Sau bao ngày tháng chờ mong. Sáng nay, Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa, 134 em thiếu nhi chính thức lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Đây là một mốc son rất quan trọng trong đời sống đức tin của các em trong những ngày tháng sau này. Mong rằng, các em sống niềm tin của mình cách mạnh mẽ, yêu mến và siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Hình ảnh khâu chuẩn bị cho các em Thiếu nhi trước Thánh lễ.

(Nguồn ảnh từ FB Thảo Tiên Sinh)

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Hình ảnh khâu chuẩn bị cho các em Thiếu nhi trước Thánh lễ

Sau bao ngày tháng chờ mong. Sáng nay, Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa, 134 em thiếu nhi chính thức lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Đây là một mốc son rất quan trọng trong đời sống đức tin của các em trong những ngày tháng sau này. Mong rằng, các em sống niềm tin của mình cách mạnh mẽ, yêu mến và siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Hình ảnh khâu chuẩn bị cho các em Thiếu nhi trước Thánh lễ.

(Nguồn ảnh từ FB Thảo Tiên Sinh)

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT