spot_img

Các Linh Mục Tiền Nhiệm

Cha Phêrô Giuse Lê Quang Tự

Sinh năm: 1865

Qua đời: 29.09.1949

Thụ phong Linh Mục: 1895

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1908 – 1930

Cha xây Nhà Thờ Tân Quy năm 1922

An táng tại Nghĩa Trang các Linh Mục Chí Hòa

Cha Anrê Nguyễn Văn Diên

Sinh năm: 1881

Qua đời : 14.10.1953

Thụ phong linh mục: 1913Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy năm 1930 – 1937

An táng tại Nghĩa Trang các Linh Mục Chí Hòa

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Phụng Dưỡng

Sinh ngày: 12.10.1902

Qua đời : 21.05.1940

Thụ phong Linh Mục: 25.05.1929

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy năm 1937 – 1940

An táng tại Nghĩa Trang các Linh Mục Chí Hòa

Cha Phaolô Lê Văn Mười

Sinh ngày: 04.1897

Ngày mất: 29.01.1980

Thụ phong Linh Mục: 03.04.1926

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1940 – 1951

Cha tái thiết nhà thờ lần một và lợp mái bằng lá.

Cha Phêrô Trần Văn Thì

Sinh ngày: 14.05.1915

Ngày mất: 29.01.1980

Thụ phong Linh Mục: 03.1944

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1952 – 1962

Cha tái thiết nhà thờ lần hai và lợp mái bằng tôn, sau đó bằng ngói.

Cha Phaolô Nguyễn Văn Lành

Sinh ngày: 19.04.1915

Ngày mất: 24.04.2000

Thụ Phong Linh Mục: 20.09.1941

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1962 – 1968

Cha Giuse Nguyễn Hữu Bằng

Sinh ngày: 12.12.1930

Ngày mất: 19.05.2015

Thụ phong Linh Mục: 03.12.1958

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1968 – 1973

Cha Clemente Nguyễn Kim Thạch

Sinh năm 1920

Ngày mất: 20.04.2001

Thụ Phong Linh Mục: 1949

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ năm 1973 – 1974

Cha Phanxico Xavie Trần Ngọc Dương

Sinh ngày: 15.09.1926

Ngày mất: 18.03.1991

Thụ phong Linh Mục: 22.08.1956

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1974 – 1991

An táng tại Giáo xứ Tân Quy

Cha Tôma Nguyễn Văn Khiêm

Sinh: 10.09.1934

Ngày mất: 02.08.2018

Thụ phong Linh Mục: 23.04.1962

Kiêm quản Giáo xứ Tân Quy từ 18.03.1991 – 27.04.1992

An táng tại Giáo xứ Chợ Cầu

Cha Phanxico Xavie Bùi Văn Minh

Sinh ngày: 27.03.1943

Ngày mất: 18.10.2016

Thụ phong Linh Mục: 28.04.1972

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1992 – 2000

Cha tái thiết nhà thờ lần ba và nới rộng thêm. Công trình tái thiết và xây dựng kéo dài từ 03.11.1993 đến 03.03.1995.

Lễ khánh thành nhà thờ ngày 24.08.1995 do Đức cha phụ tá Aloisiô Phạm Văn Nẫm chủ tế.

Cha Phanxico Xavie Lê Văn Thái

Sinh năm: 1959

Thụ phong Linh Mục: 27.06.1992

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 2000 – 2005

Cha Gabriel Trịnh Công Chánh

Sinh ngày: 08.03.1965

Thụ phong Linh Mục: 29.06.1999

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 2005 đến 15.07.2018

Cha Phụ Tá Đaminh Nguyễn Văn Ngọc

Sinh năm: 1966

Thụ phong Linh Mục: 2007

Cha Phụ Tá Giáo xứ Tân Quy từ 10.08.2011 đến 31.07.2017

Cha Frédéric Cao Lê Minh Vương

Sinh năm: 1971

Thụ phong Linh Mục: 2011

Cha Phụ Tá Giáo xứ Tân Quy từ 01.04.2016 đến 24.08.2018

Cha Gioan Đỗ Đức Minh

Thụ phong Linh Mục: 2018

Cha Phụ Tá Giáo xứ Tân Quy từ 01.08.2018 đến 01.08.2022

Cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh

Thụ phong Linh Mục: 2009

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ 01.08.2018 đến 10.09.2023


Hiện nay

Cha Giuse Lê Cẩm Tú

– Sinh ngày 16.09.1975, tại Sài Gòn

– Nhập Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn ngày 15.10.2007

– Chịu chức phó tế ngày 26.05.2012

– Thụ phong linh mục ngày 01.06.2013 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn, do Đức Hồng y Tổng Giám mục Gioan B. Phạm Minh Mẫn.

Cha Quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ 14.09.2023 đến nay

Cha Đaminh Hà Minh Hoàng Nhật

Thụ phong Linh Mục: 2019

Cha Phụ Tá Giáo xứ Tân Quy từ 01.09.2022  đến nay

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Các Linh Mục Tiền Nhiệm

Cha Phêrô Giuse Lê Quang Tự

Sinh năm: 1865

Qua đời: 29.09.1949

Thụ phong Linh Mục: 1895

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1908 – 1930

Cha xây Nhà Thờ Tân Quy năm 1922

An táng tại Nghĩa Trang các Linh Mục Chí Hòa

Cha Anrê Nguyễn Văn Diên

Sinh năm: 1881

Qua đời : 14.10.1953

Thụ phong linh mục: 1913Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy năm 1930 – 1937

An táng tại Nghĩa Trang các Linh Mục Chí Hòa

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Phụng Dưỡng

Sinh ngày: 12.10.1902

Qua đời : 21.05.1940

Thụ phong Linh Mục: 25.05.1929

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy năm 1937 – 1940

An táng tại Nghĩa Trang các Linh Mục Chí Hòa

Cha Phaolô Lê Văn Mười

Sinh ngày: 04.1897

Ngày mất: 29.01.1980

Thụ phong Linh Mục: 03.04.1926

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1940 – 1951

Cha tái thiết nhà thờ lần một và lợp mái bằng lá.

Cha Phêrô Trần Văn Thì

Sinh ngày: 14.05.1915

Ngày mất: 29.01.1980

Thụ phong Linh Mục: 03.1944

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1952 – 1962

Cha tái thiết nhà thờ lần hai và lợp mái bằng tôn, sau đó bằng ngói.

Cha Phaolô Nguyễn Văn Lành

Sinh ngày: 19.04.1915

Ngày mất: 24.04.2000

Thụ Phong Linh Mục: 20.09.1941

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1962 – 1968

Cha Giuse Nguyễn Hữu Bằng

Sinh ngày: 12.12.1930

Ngày mất: 19.05.2015

Thụ phong Linh Mục: 03.12.1958

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1968 – 1973

Cha Clemente Nguyễn Kim Thạch

Sinh năm 1920

Ngày mất: 20.04.2001

Thụ Phong Linh Mục: 1949

Cha quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ năm 1973 – 1974

Cha Phanxico Xavie Trần Ngọc Dương

Sinh ngày: 15.09.1926

Ngày mất: 18.03.1991

Thụ phong Linh Mục: 22.08.1956

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1974 – 1991

An táng tại Giáo xứ Tân Quy

Cha Tôma Nguyễn Văn Khiêm

Sinh: 10.09.1934

Ngày mất: 02.08.2018

Thụ phong Linh Mục: 23.04.1962

Kiêm quản Giáo xứ Tân Quy từ 18.03.1991 – 27.04.1992

An táng tại Giáo xứ Chợ Cầu

Cha Phanxico Xavie Bùi Văn Minh

Sinh ngày: 27.03.1943

Ngày mất: 18.10.2016

Thụ phong Linh Mục: 28.04.1972

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 1992 – 2000

Cha tái thiết nhà thờ lần ba và nới rộng thêm. Công trình tái thiết và xây dựng kéo dài từ 03.11.1993 đến 03.03.1995.

Lễ khánh thành nhà thờ ngày 24.08.1995 do Đức cha phụ tá Aloisiô Phạm Văn Nẫm chủ tế.

Cha Phanxico Xavie Lê Văn Thái

Sinh năm: 1959

Thụ phong Linh Mục: 27.06.1992

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 2000 – 2005

Cha Gabriel Trịnh Công Chánh

Sinh ngày: 08.03.1965

Thụ phong Linh Mục: 29.06.1999

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ năm 2005 đến 15.07.2018

Cha Phụ Tá Đaminh Nguyễn Văn Ngọc

Sinh năm: 1966

Thụ phong Linh Mục: 2007

Cha Phụ Tá Giáo xứ Tân Quy từ 10.08.2011 đến 31.07.2017

Cha Frédéric Cao Lê Minh Vương

Sinh năm: 1971

Thụ phong Linh Mục: 2011

Cha Phụ Tá Giáo xứ Tân Quy từ 01.04.2016 đến 24.08.2018

Cha Gioan Đỗ Đức Minh

Thụ phong Linh Mục: 2018

Cha Phụ Tá Giáo xứ Tân Quy từ 01.08.2018 đến 01.08.2022

Cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh

Thụ phong Linh Mục: 2009

Cha Chánh xứ Giáo xứ Tân Quy từ 01.08.2018 đến 10.09.2023


Hiện nay

Cha Giuse Lê Cẩm Tú

– Sinh ngày 16.09.1975, tại Sài Gòn

– Nhập Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn ngày 15.10.2007

– Chịu chức phó tế ngày 26.05.2012

– Thụ phong linh mục ngày 01.06.2013 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn, do Đức Hồng y Tổng Giám mục Gioan B. Phạm Minh Mẫn.

Cha Quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy từ 14.09.2023 đến nay

Cha Đaminh Hà Minh Hoàng Nhật

Thụ phong Linh Mục: 2019

Cha Phụ Tá Giáo xứ Tân Quy từ 01.09.2022  đến nay

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT