spot_img

Chương Trình Tuần Thánh Và Đại Lễ Phục Sinh 2023

 1. Thứ hai, thứ ba, thứ tư: Các Thánh Lễ sáng và chiều bình thường

 2. Thứ năm tuần Thánh:

      Sáng: Không có Thánh lễ

Chiều 18h00: Thánh Lễ Tiệc Ly

Sau lễ: Kiệu Thánh Thể về bàn Thờ Tạm;

Thứ tự các giờ canh thức của Đêm Thứ Năm Tuần Thánh

Sau lễ – 19h30: Thuêú nhu canh thức với Chúa

19h30 – 20h30: Giáo khu Gioan Baotixita

20h30 – 21h30: Giáo khu Gioan Phaolô

21h30 – 22h30: Giáo khu Gioan Andrê

22h30 – 23h30: Tất cả các hội đoàn. Các ca đoàn phụ trách giờ canh thức

 

 1. Thứ sáu Tuần Thánh:

Giữ chay kiêng thịt: Ngày thinh lặng Thánh, mọi người tự do đến nhà thờ cầu nghuyện và suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa.

17h00: Đi chặng đàng Thánh Giá ngoài trời.

18h00: Nghi thức ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

Lưu ý:

(*) Ngày thứ sáu và thứ bảy Thánh, có đặt giỏ xin tiền gần chân Chúa. Xin quý Ông Bà và Anh Chị Em giúp đỡ cho “Quỹ dự phòng thiên tai của HĐGM Việt Nam và giúp cho Thánh Địa Giêrusalem”.

(**) Về việc hôn chân Chúa, sau Nghi thức của ngày Thứ sáu Tuần Thánh, thay vì hôn chân Chúa, chúng ta chỉ bái gối hay cúi mình sâu trước mồ Chúa để tỏ lòng cung kính. Không hôn chân Chúa trong thời gian phòng dịch bệnh Covid.

(***)Sau nghi thức của ngày thứ sáu, chúng ta sẽ viếng Chúa tự do đến 20h00 tối cùng ngày.

 1. Thứ Bảy Tuần Thánh:

05h00 sáng: Giờ kinh nguyện + Viếng Chúa ( Thiếu nhi có thể tham dự)

Sau giờ kinh nguyện – 7h00: Viếng xác Chúa và tôn kính tự do

7h00 – 8h00:  Giáo khu Gioan Baotixita

8h00 – 9h00:  Giáo khu Phaolô

9h00 – 10h00: Giáo khu Andrê

10h00 – 11h00: Lêgiô + Lòng Chúa Thương Xót

11h00 – 12h00: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm + Caritas

12h00 – 13h00: Các Bà Mẹ Công Giáo + HĐ. Dòng Ba Cát Minh

13h00 – 14h00: Các Ca đoàn

14h00 – 15h00: Tự do viếng Chúa

Chuẩn bị cho Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

20h30: Hồi trống báo hiệu Đêm Canh thức Vọng Phục Sinh

21h00: bắt đầu Đêm Canh thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh

 

 1. Chúa Nhật Phục Sinh: 

Ngày Đại lễ Mừng Chúa Phục Sinh: Các giờ lễ theo ngày Chúa Nhật

 

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Chương Trình Tuần Thánh Và Đại Lễ Phục Sinh 2023

 1. Thứ hai, thứ ba, thứ tư: Các Thánh Lễ sáng và chiều bình thường

 2. Thứ năm tuần Thánh:

      Sáng: Không có Thánh lễ

Chiều 18h00: Thánh Lễ Tiệc Ly

Sau lễ: Kiệu Thánh Thể về bàn Thờ Tạm;

Thứ tự các giờ canh thức của Đêm Thứ Năm Tuần Thánh

Sau lễ – 19h30: Thuêú nhu canh thức với Chúa

19h30 – 20h30: Giáo khu Gioan Baotixita

20h30 – 21h30: Giáo khu Gioan Phaolô

21h30 – 22h30: Giáo khu Gioan Andrê

22h30 – 23h30: Tất cả các hội đoàn. Các ca đoàn phụ trách giờ canh thức

 

 1. Thứ sáu Tuần Thánh:

Giữ chay kiêng thịt: Ngày thinh lặng Thánh, mọi người tự do đến nhà thờ cầu nghuyện và suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa.

17h00: Đi chặng đàng Thánh Giá ngoài trời.

18h00: Nghi thức ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

Lưu ý:

(*) Ngày thứ sáu và thứ bảy Thánh, có đặt giỏ xin tiền gần chân Chúa. Xin quý Ông Bà và Anh Chị Em giúp đỡ cho “Quỹ dự phòng thiên tai của HĐGM Việt Nam và giúp cho Thánh Địa Giêrusalem”.

(**) Về việc hôn chân Chúa, sau Nghi thức của ngày Thứ sáu Tuần Thánh, thay vì hôn chân Chúa, chúng ta chỉ bái gối hay cúi mình sâu trước mồ Chúa để tỏ lòng cung kính. Không hôn chân Chúa trong thời gian phòng dịch bệnh Covid.

(***)Sau nghi thức của ngày thứ sáu, chúng ta sẽ viếng Chúa tự do đến 20h00 tối cùng ngày.

 1. Thứ Bảy Tuần Thánh:

05h00 sáng: Giờ kinh nguyện + Viếng Chúa ( Thiếu nhi có thể tham dự)

Sau giờ kinh nguyện – 7h00: Viếng xác Chúa và tôn kính tự do

7h00 – 8h00:  Giáo khu Gioan Baotixita

8h00 – 9h00:  Giáo khu Phaolô

9h00 – 10h00: Giáo khu Andrê

10h00 – 11h00: Lêgiô + Lòng Chúa Thương Xót

11h00 – 12h00: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm + Caritas

12h00 – 13h00: Các Bà Mẹ Công Giáo + HĐ. Dòng Ba Cát Minh

13h00 – 14h00: Các Ca đoàn

14h00 – 15h00: Tự do viếng Chúa

Chuẩn bị cho Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

20h30: Hồi trống báo hiệu Đêm Canh thức Vọng Phục Sinh

21h00: bắt đầu Đêm Canh thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh

 

 1. Chúa Nhật Phục Sinh: 

Ngày Đại lễ Mừng Chúa Phục Sinh: Các giờ lễ theo ngày Chúa Nhật

 

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT