spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 02.4.2023 đến 09.4.2023

02      12      Đ    CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

Làm phép và rước lá: Mt 21,1-11.

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66 (hay Mt 27,11-54).

Lưu ý

 1. Hôm nay Hội thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước một (hoặc hai) thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.
 2. Lá đã được làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhớ Chúa Kitô vinh thắng.
 3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.
 4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ.
 5. Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài đọc Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các thánh lễ khác. Hết bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau bài Thương khó có thể giảng vắn tắt.
 1. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp, chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật.

03      13      Tm  THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

Lưu ý

Các ngày trong Tuần thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày: không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ lễ an táng.

04      14      Tm  THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38. (Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).

05      15      Tm  THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25. (Không cử hành lễ thánh Vinhsơn Ferrê).

TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúa Kitô đã hoàn thành công trình cứu độ nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa chủ yếu bằng chính mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ mầu nhiệm này, bằng cái chết, Người đã diệt trừ sự chết của chúng ta, khi sống lại, Người đã phục hồi sự sống. Tam nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa bừng sáng lên như là tột đỉnh của năm phụng vụ.” (AC 18).

Lưu ý

1/. Trong Tam nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả Thánh lễ An táng.

2/ Về việc rước lễ:

a) Ngày thứ Năm Tuần Thánh, chỉ được cho tín hữu rước lễ trong Thánh lễ làm Phép Dầu và Thánh lễ Tiệc Ly mà thôi. Theo luật chung, ai đã rước lễ ban sáng, còn được rước lễ trong Thánh lễ Tiệc Ly. Được đưa Mình thánh cho bệnh nhân bất cứ giờ nào trong ngày.

b) Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chỉ cho tín hữu rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa mà thôi. Có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.

c) Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Canh Thức Vượt Qua, chỉ được đưa Mình Thánh Chúa như Của Ăn Đàng mà thôi.

06      16      Tm  THỨ NĂM TUẦN THÁNH.

Chiều :  THÁNH LỄ TIỆC LY (Tr). Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

Lưu ý

1/. Với Thánh lễ chiều hôm nay, Hội thánh bắt đầu cử hành Tam nhật Vượt Qua và tưởng niệm bữa tối sau hết của Chúa Giêsu, trong đó Người thiết lập Giao ước mới trong Mình và Máu Thánh Người dưới hai hình bánh và rượu. Bài giảng sẽ đề cập đến các mầu nhiệm được tưởng niệm trong thánh lễ này, tức là việc thiết lập bí tích Thánh Thể, chức tư tế và điều răn của Chúa về tình bác ái huynh đệ. Sau bài giảng, sẽ cử hành nghi thức rửa chân, nếu lý do mục vụ khuyên nên làm.

2/. Theo truyền thống lâu đời của Hội thánh, hôm nay cấm cử hành mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự. Thánh lễ Tiệc Ly cử hành ban chiều lúc thuận tiện, có toàn thể cộng đoàn địa phương tham dự đông đủ, trong khi các linh mục và thừa tác viên thi hành phận vụ mình. Các linh mục đã đồng tế trong thánh lễ Làm Phép Dầu, hoặc đã cử hành thánh lễ vì lợi ích giáo dân, thì lại được đồng tế trong thánh lễ chiều nữa.

3/. Nơi nào lý do mục vụ đòi hỏi, thì Đấng Thường quyền Sở tại có thể cho phép cử hành một thánh lễ thứ hai trong các nhà thờ và nhà nguyện, vào ban chiều. Còn trong trường hợp thật sự cần thiết, có thể cho phép cử hành thánh lễ cả vào lúc ban sáng, nhưng chỉ dành cho các tín hữu không có cách nào tham dự thánh lễ chiều được. Tuy nhiên, đừng cử hành chỉ vì lợi ích riêng tư, kẻo làm thiệt hại cho việc cử hành thánh lễ chính ban chiều.

3/. Chỉ có thể cho giáo dân rước lễ trong thánh lễ mà thôi; nhưng bất cứ giờ nào trong ngày cũng có thể đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân.

4/. Nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong Thánh lễ chiều nay sẽ truyền phép bánh thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai.

5/. Khi đọc hay hát kinh Vinh Danh thì rung chuông. Sau đó không rung chuông nữa cho đến Vọng Phục sinh.

6/. Nơi nào giáo dân đã được chuẩn bị, có thể tổ chức nghi thức rửa chân cho những người đã được tuyển chọn, để nói lên ý nghĩa phục vụ và bác ái của Chúa Kitô là Đấng đã đến, không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ (x. Mc 10,45).

7/. Khi rước lễ vật đến bàn thờ, cũng nên đem những phẩm vật dành cho người nghèo, nhất là các phẩm vật đã được thu góp trong mùa Chay như hoa trái của việc sám hối.

8/. Kết thúc lời nguyện Hiệp lễ, Mình Thánh Chúa lưu giữ cho việc rước lễ ngày hôm sau được kiệu sang bàn thờ phụ, với hương và đèn nến. Bàn thờ phụ được trang hoàng thích hợp với việc lưu giữ Mình Thánh Chúa. Nơi đây phải có Nhà tạm đóng kín và tránh việc trưng bày hay đặt Mình Thánh Chúa trong mặt nhật. Ngoài ra, về hình thức Nhà tạm, tránh cách dùng kiểu Nhà mồ, vì là nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, chứ không nhằm biểu thị mồ Chúa, nhưng chỉ nhằm lưu giữ Mình Thánh Chúa cho việc rước lễ ngày hôm sau.

9/. Kết thúc buổi cử hành hôm nay thì lột khăn bàn thờ, và nếu có thể, cất các thánh giá. Nếu còn thánh giá nào trong nhà thờ, thì phải phủ khăn.

10/. Khuyên giáo dân, nên tùy hoàn cảnh đến Chầu Mình Thánh Chúa ban đêm vào giờ thuận tiện; nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức Chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa.

11/. Không tổ chức kiệu và đặt Mình Thánh Chúa trong các nhà thờ không cử hành nghi lễ chiều thứ Sáu tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa.

07      17     Đ    THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42. (Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, linh mục).

Lưu ý

 1. Hôm nay Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế, nên Hội thánh nhìn ngắm và kính thờ Thánh giá Chúa, tưởng niệm mình đã phát xuất từ cạnh sườn của Chúa Kitô đang an giấc trên thánh giá, và cầu xin cho cả thế giới được ơn cứu độ.
 2. Hôm nay và ngày mai, Hội thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.
 3. Hôm nay giữ chay và kiêng thịt. Vì là chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng, mà đạt tới niềm vui của Chúa nhật Phục sinh (x. PV 110).
 4. Khoảng 3 giờ chiều, cử hành cuộc Thương Khó của Chúa; nếu lý do mục vụ đòi hỏi, có thể cử hành vào giờ muộn hơn.
 5. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không thánh giá, không chân đèn, không trải khăn.
 6. Về bài Thương Khó, xem hướng dẫn ở Chúa nhật lễ Lá.
 7. Chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức Kính thờ. Nếu vì số dân chúng đông, mỗi người không lên tôn kính thánh giá được, thì sau khi một phần tín hữu đã tôn kính, linh mục cầm thánh giá lên đứng trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ thánh giá, rồi nâng cao thánh giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ.
 8. Kính thờ thánh giá xong, đi rước Mình Thánh từ bàn thờ phụ về cho rước lễ. Sau đó lại rước Mình Thánh với hình thức đơn giản về nơi cất giữ, với đèn chầu như thường lệ.
 9. Sau buổi cử hành thì lột khăn bàn thờ, nhưng để lại thánh giá và các chân đèn. Nên đặt thánh giá cho các tín hữu kính thờ ở một nơi thuận tiện cho việc cầu nguyện và suy niệm.
 10. Từ khi kính thờ thánh giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước thánh giá.
 11. Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ như: kiệu thương khó, đi Đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó…

08      18      Tm THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

Lưu ý

 1. Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội thánh ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông chờ Chúa phục sinh.
 2. Hôm nay không cử hành thánh lễ và các bí tích khác, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Chỉ có thể rước lễ như của Ăn Đàng.

Mùa Phục Sinh

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

09      19      Tr    CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần Bát nhật. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân).

CANH THỨC VƯỢT QUA:

 • St 1,1–2,2 (hay St 1,1.26-31a).
 • St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18).
 • Xh 14,15–15,1a (không có câu “Đó là lời Chúa”).
 • Is 54,5-14.
 • Is 55,1-11.
 • Br 3,9-15.32–4,4.
 • Ed 36,16-17a.18-28.
 • Rm 6,3-11.
 • Mt 28,1-10.

Lưu ý

 1. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ (x. Xh 12,42), và cử hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh Thức”. Trong Đêm Canh Thức này, các tín hữu theo lời khuyên của Tin mừng (x. Lc 12,35tt), cầm đèn cháy sáng trong tay, giống như người trông đợi Chúa trở lại, để lúc Người đến, Người thấy họ tỉnh thức và mời họ vào bàn tiệc.
 2. Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc Chúa nhật Phục sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của thứ Bảy Tuần Thánh (x. Thông tư Bộ Phụng tự, ngày 16.01.1988, số 95).
 3. Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối, và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa nhật.
 4. Không được phép chỉ cử hành thánh lễ mà không có các nghi thức Canh Thức Vượt Qua.
 5. Trong tất cả các buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác mặc lễ phục trắng như khi cử hành thánh lễ.
 6. Trong Đêm Canh Thức này, thứ tự các nghi thức như sau:

– Phần thứ nhất: Thắp nến Phục sinh.

– Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân Người, ngay từ lúc khởi nguyên.

– Phần Thứ ba: Phụng vụ Thánh Tẩy. Hội thánh đón nhận các anh chị em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lập lại lời cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy.

– Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh thể. Cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh tẩy, Hội thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người cho đến khi Người đến.

 1. Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, Nến Phục sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và còn mới, bởi vì diễn tả hình ảnh Chúa Kitô là Ánh Sáng thật soi chiếu thế giới.
 2. Do nhu cầu, bài công bố Tin mừng Phục sinh cũng có thể do một ca viên không phải là phó tế công bố, nhưng người này không xin linh mục chủ tế ban phép lành, và bỏ câu: “Vậy giờ đây…” cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào: “Chúa ở cùng anh chị em”.
 3. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất Hành.
 4. Phụng vụ Thánh Tẩy trong Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban bí tích Thanh Tẩy cho người lớn hay ít là trẻ em. Nếu không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước rửa tội. Nơi nào không có ai lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy và cũng không làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy, sau đó lập lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước thánh trên dân chúng.
 5. Có thể xông hương khi đọc Tin mừng nhưng không mang đèn nến.
 6. Lễ Đêm Canh thức là thánh lễ phục sinh tưởng niệm Chúa sống lại. Ai cử hành hoặc đồng tế lễ đêm, còn được cử hành hoặc đồng tế thánh lễ ngày Phục sinh.

CHÍNH NGÀY: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hay Mt 28,1-10). Trong Thánh lễ ban chiều cũng có thể đọc: Lc 24,13-35. Phải đọc hay hát ca tiếp liên trong ngày lễ Phục sinh, còn trong tuần Bt nhật thì ty ý.

Lưu ý

 1. Trong thánh lễ, thay vì nghi thức sám hối, thì rảy nước thánh (đã làm phép đêm trước), để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy.
 2. Các ngày trong tuần bát nhật, mừng như lễ trọng kính Chúa (x. AC 24), nhưng không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ.
 3. Các ngày trong tuần bát nhật Phục sinh, chỉ được cử hành thánh lễ an táng mà thôi, không được cử hành các thánh lễ khác (x. IM 380).
 4. Các Chúa nhật mùa Phục sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả thánh lễ an táng.
 5. Từ hôm nay cho đến hết Chúa nhật Hiện xuống, đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”.
 6. Về việc rước lễ trong mùa Phục sinh:

Giáo luật điều 920 dạy: “Sau khi rước lễ lần đầu, tất cả mọi tín hữu buộc phải rước lễ mỗi năm một lần. Phải chu toàn mệnh lệnh này trong mùa Phục sinh, trừ khi phải chu toàn vào một thời gian khác trong năm vì một lý do chính đáng”.

Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong mùa Phục sinh là từ thứ Tư lễ Tro đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công đồng Đông Dương lần thứ I, năm 1934 và Thông báo của Ủy ban Giám mục về phụng vụ, số VII, ngày 10/08/1971.

Còn về việc xưng tội, Giáo luật điều 989 dạy: “Mọi tín hữu, sau khi đến tuổi khôn, buộc phải xưng các tội trọng của mình một cách trung thực, một năm ít là một lần”.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 02.4.2023 đến 09.4.2023

02      12      Đ    CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

Làm phép và rước lá: Mt 21,1-11.

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66 (hay Mt 27,11-54).

Lưu ý

 1. Hôm nay Hội thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước một (hoặc hai) thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.
 2. Lá đã được làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhớ Chúa Kitô vinh thắng.
 3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.
 4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ.
 5. Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài đọc Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các thánh lễ khác. Hết bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau bài Thương khó có thể giảng vắn tắt.
 1. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp, chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật.

03      13      Tm  THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

Lưu ý

Các ngày trong Tuần thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày: không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ lễ an táng.

04      14      Tm  THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38. (Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).

05      15      Tm  THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25. (Không cử hành lễ thánh Vinhsơn Ferrê).

TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúa Kitô đã hoàn thành công trình cứu độ nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa chủ yếu bằng chính mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ mầu nhiệm này, bằng cái chết, Người đã diệt trừ sự chết của chúng ta, khi sống lại, Người đã phục hồi sự sống. Tam nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa bừng sáng lên như là tột đỉnh của năm phụng vụ.” (AC 18).

Lưu ý

1/. Trong Tam nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả Thánh lễ An táng.

2/ Về việc rước lễ:

a) Ngày thứ Năm Tuần Thánh, chỉ được cho tín hữu rước lễ trong Thánh lễ làm Phép Dầu và Thánh lễ Tiệc Ly mà thôi. Theo luật chung, ai đã rước lễ ban sáng, còn được rước lễ trong Thánh lễ Tiệc Ly. Được đưa Mình thánh cho bệnh nhân bất cứ giờ nào trong ngày.

b) Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chỉ cho tín hữu rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa mà thôi. Có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.

c) Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Canh Thức Vượt Qua, chỉ được đưa Mình Thánh Chúa như Của Ăn Đàng mà thôi.

06      16      Tm  THỨ NĂM TUẦN THÁNH.

Chiều :  THÁNH LỄ TIỆC LY (Tr). Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

Lưu ý

1/. Với Thánh lễ chiều hôm nay, Hội thánh bắt đầu cử hành Tam nhật Vượt Qua và tưởng niệm bữa tối sau hết của Chúa Giêsu, trong đó Người thiết lập Giao ước mới trong Mình và Máu Thánh Người dưới hai hình bánh và rượu. Bài giảng sẽ đề cập đến các mầu nhiệm được tưởng niệm trong thánh lễ này, tức là việc thiết lập bí tích Thánh Thể, chức tư tế và điều răn của Chúa về tình bác ái huynh đệ. Sau bài giảng, sẽ cử hành nghi thức rửa chân, nếu lý do mục vụ khuyên nên làm.

2/. Theo truyền thống lâu đời của Hội thánh, hôm nay cấm cử hành mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự. Thánh lễ Tiệc Ly cử hành ban chiều lúc thuận tiện, có toàn thể cộng đoàn địa phương tham dự đông đủ, trong khi các linh mục và thừa tác viên thi hành phận vụ mình. Các linh mục đã đồng tế trong thánh lễ Làm Phép Dầu, hoặc đã cử hành thánh lễ vì lợi ích giáo dân, thì lại được đồng tế trong thánh lễ chiều nữa.

3/. Nơi nào lý do mục vụ đòi hỏi, thì Đấng Thường quyền Sở tại có thể cho phép cử hành một thánh lễ thứ hai trong các nhà thờ và nhà nguyện, vào ban chiều. Còn trong trường hợp thật sự cần thiết, có thể cho phép cử hành thánh lễ cả vào lúc ban sáng, nhưng chỉ dành cho các tín hữu không có cách nào tham dự thánh lễ chiều được. Tuy nhiên, đừng cử hành chỉ vì lợi ích riêng tư, kẻo làm thiệt hại cho việc cử hành thánh lễ chính ban chiều.

3/. Chỉ có thể cho giáo dân rước lễ trong thánh lễ mà thôi; nhưng bất cứ giờ nào trong ngày cũng có thể đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân.

4/. Nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong Thánh lễ chiều nay sẽ truyền phép bánh thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai.

5/. Khi đọc hay hát kinh Vinh Danh thì rung chuông. Sau đó không rung chuông nữa cho đến Vọng Phục sinh.

6/. Nơi nào giáo dân đã được chuẩn bị, có thể tổ chức nghi thức rửa chân cho những người đã được tuyển chọn, để nói lên ý nghĩa phục vụ và bác ái của Chúa Kitô là Đấng đã đến, không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ (x. Mc 10,45).

7/. Khi rước lễ vật đến bàn thờ, cũng nên đem những phẩm vật dành cho người nghèo, nhất là các phẩm vật đã được thu góp trong mùa Chay như hoa trái của việc sám hối.

8/. Kết thúc lời nguyện Hiệp lễ, Mình Thánh Chúa lưu giữ cho việc rước lễ ngày hôm sau được kiệu sang bàn thờ phụ, với hương và đèn nến. Bàn thờ phụ được trang hoàng thích hợp với việc lưu giữ Mình Thánh Chúa. Nơi đây phải có Nhà tạm đóng kín và tránh việc trưng bày hay đặt Mình Thánh Chúa trong mặt nhật. Ngoài ra, về hình thức Nhà tạm, tránh cách dùng kiểu Nhà mồ, vì là nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, chứ không nhằm biểu thị mồ Chúa, nhưng chỉ nhằm lưu giữ Mình Thánh Chúa cho việc rước lễ ngày hôm sau.

9/. Kết thúc buổi cử hành hôm nay thì lột khăn bàn thờ, và nếu có thể, cất các thánh giá. Nếu còn thánh giá nào trong nhà thờ, thì phải phủ khăn.

10/. Khuyên giáo dân, nên tùy hoàn cảnh đến Chầu Mình Thánh Chúa ban đêm vào giờ thuận tiện; nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức Chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa.

11/. Không tổ chức kiệu và đặt Mình Thánh Chúa trong các nhà thờ không cử hành nghi lễ chiều thứ Sáu tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa.

07      17     Đ    THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42. (Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, linh mục).

Lưu ý

 1. Hôm nay Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế, nên Hội thánh nhìn ngắm và kính thờ Thánh giá Chúa, tưởng niệm mình đã phát xuất từ cạnh sườn của Chúa Kitô đang an giấc trên thánh giá, và cầu xin cho cả thế giới được ơn cứu độ.
 2. Hôm nay và ngày mai, Hội thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.
 3. Hôm nay giữ chay và kiêng thịt. Vì là chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng, mà đạt tới niềm vui của Chúa nhật Phục sinh (x. PV 110).
 4. Khoảng 3 giờ chiều, cử hành cuộc Thương Khó của Chúa; nếu lý do mục vụ đòi hỏi, có thể cử hành vào giờ muộn hơn.
 5. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không thánh giá, không chân đèn, không trải khăn.
 6. Về bài Thương Khó, xem hướng dẫn ở Chúa nhật lễ Lá.
 7. Chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức Kính thờ. Nếu vì số dân chúng đông, mỗi người không lên tôn kính thánh giá được, thì sau khi một phần tín hữu đã tôn kính, linh mục cầm thánh giá lên đứng trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ thánh giá, rồi nâng cao thánh giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ.
 8. Kính thờ thánh giá xong, đi rước Mình Thánh từ bàn thờ phụ về cho rước lễ. Sau đó lại rước Mình Thánh với hình thức đơn giản về nơi cất giữ, với đèn chầu như thường lệ.
 9. Sau buổi cử hành thì lột khăn bàn thờ, nhưng để lại thánh giá và các chân đèn. Nên đặt thánh giá cho các tín hữu kính thờ ở một nơi thuận tiện cho việc cầu nguyện và suy niệm.
 10. Từ khi kính thờ thánh giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước thánh giá.
 11. Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ như: kiệu thương khó, đi Đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó…

08      18      Tm THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

Lưu ý

 1. Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội thánh ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông chờ Chúa phục sinh.
 2. Hôm nay không cử hành thánh lễ và các bí tích khác, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Chỉ có thể rước lễ như của Ăn Đàng.

Mùa Phục Sinh

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

09      19      Tr    CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần Bát nhật. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân).

CANH THỨC VƯỢT QUA:

 • St 1,1–2,2 (hay St 1,1.26-31a).
 • St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18).
 • Xh 14,15–15,1a (không có câu “Đó là lời Chúa”).
 • Is 54,5-14.
 • Is 55,1-11.
 • Br 3,9-15.32–4,4.
 • Ed 36,16-17a.18-28.
 • Rm 6,3-11.
 • Mt 28,1-10.

Lưu ý

 1. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ (x. Xh 12,42), và cử hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh Thức”. Trong Đêm Canh Thức này, các tín hữu theo lời khuyên của Tin mừng (x. Lc 12,35tt), cầm đèn cháy sáng trong tay, giống như người trông đợi Chúa trở lại, để lúc Người đến, Người thấy họ tỉnh thức và mời họ vào bàn tiệc.
 2. Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc Chúa nhật Phục sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của thứ Bảy Tuần Thánh (x. Thông tư Bộ Phụng tự, ngày 16.01.1988, số 95).
 3. Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối, và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa nhật.
 4. Không được phép chỉ cử hành thánh lễ mà không có các nghi thức Canh Thức Vượt Qua.
 5. Trong tất cả các buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác mặc lễ phục trắng như khi cử hành thánh lễ.
 6. Trong Đêm Canh Thức này, thứ tự các nghi thức như sau:

– Phần thứ nhất: Thắp nến Phục sinh.

– Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân Người, ngay từ lúc khởi nguyên.

– Phần Thứ ba: Phụng vụ Thánh Tẩy. Hội thánh đón nhận các anh chị em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lập lại lời cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy.

– Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh thể. Cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh tẩy, Hội thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người cho đến khi Người đến.

 1. Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, Nến Phục sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và còn mới, bởi vì diễn tả hình ảnh Chúa Kitô là Ánh Sáng thật soi chiếu thế giới.
 2. Do nhu cầu, bài công bố Tin mừng Phục sinh cũng có thể do một ca viên không phải là phó tế công bố, nhưng người này không xin linh mục chủ tế ban phép lành, và bỏ câu: “Vậy giờ đây…” cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào: “Chúa ở cùng anh chị em”.
 3. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất Hành.
 4. Phụng vụ Thánh Tẩy trong Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban bí tích Thanh Tẩy cho người lớn hay ít là trẻ em. Nếu không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước rửa tội. Nơi nào không có ai lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy và cũng không làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy, sau đó lập lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước thánh trên dân chúng.
 5. Có thể xông hương khi đọc Tin mừng nhưng không mang đèn nến.
 6. Lễ Đêm Canh thức là thánh lễ phục sinh tưởng niệm Chúa sống lại. Ai cử hành hoặc đồng tế lễ đêm, còn được cử hành hoặc đồng tế thánh lễ ngày Phục sinh.

CHÍNH NGÀY: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hay Mt 28,1-10). Trong Thánh lễ ban chiều cũng có thể đọc: Lc 24,13-35. Phải đọc hay hát ca tiếp liên trong ngày lễ Phục sinh, còn trong tuần Bt nhật thì ty ý.

Lưu ý

 1. Trong thánh lễ, thay vì nghi thức sám hối, thì rảy nước thánh (đã làm phép đêm trước), để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy.
 2. Các ngày trong tuần bát nhật, mừng như lễ trọng kính Chúa (x. AC 24), nhưng không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ.
 3. Các ngày trong tuần bát nhật Phục sinh, chỉ được cử hành thánh lễ an táng mà thôi, không được cử hành các thánh lễ khác (x. IM 380).
 4. Các Chúa nhật mùa Phục sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả thánh lễ an táng.
 5. Từ hôm nay cho đến hết Chúa nhật Hiện xuống, đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”.
 6. Về việc rước lễ trong mùa Phục sinh:

Giáo luật điều 920 dạy: “Sau khi rước lễ lần đầu, tất cả mọi tín hữu buộc phải rước lễ mỗi năm một lần. Phải chu toàn mệnh lệnh này trong mùa Phục sinh, trừ khi phải chu toàn vào một thời gian khác trong năm vì một lý do chính đáng”.

Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong mùa Phục sinh là từ thứ Tư lễ Tro đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công đồng Đông Dương lần thứ I, năm 1934 và Thông báo của Ủy ban Giám mục về phụng vụ, số VII, ngày 10/08/1971.

Còn về việc xưng tội, Giáo luật điều 989 dạy: “Mọi tín hữu, sau khi đến tuổi khôn, buộc phải xưng các tội trọng của mình một cách trung thực, một năm ít là một lần”.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT