spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 02.7.2023 đến 09.7.2023

Tháng Bảy 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể. Xin cho người Công giáo biết đặt cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại cách thâm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em mình.

02      15      X    CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.

03      16      Đ    Thứ Hai. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

04      17      X    Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 19,15-29; Mt 8,23-27.

05      18      X    Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Zacaria, linh mục (Tr). St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.

06      19      X    Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 22,1-19; Mt 9,1-8.

07      20      X    Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

08      21      X    Thứ Bảy. St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

09      22      X    CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 02.7.2023 đến 09.7.2023

Tháng Bảy 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể. Xin cho người Công giáo biết đặt cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại cách thâm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em mình.

02      15      X    CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.

03      16      Đ    Thứ Hai. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

04      17      X    Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 19,15-29; Mt 8,23-27.

05      18      X    Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Zacaria, linh mục (Tr). St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.

06      19      X    Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 22,1-19; Mt 9,1-8.

07      20      X    Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

08      21      X    Thứ Bảy. St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

09      22      X    CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT