spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 03.09.2023 đến 10.09.2023

Tháng Chín 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho những người đang sống bên lề xã hội. Xin cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; để họ không bị các tổ chức bỏ quên, và không bao giờ bị coi thường.

03      19      X    CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27. (Không cử hành lễ thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh).

04      20      X    Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

05      21      X    Thứ Ba. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

06      22      X    Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

07      23      X    Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

08      24      Tr    Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

09      25      X    Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

10      26      X    CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 03.09.2023 đến 10.09.2023

Tháng Chín 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho những người đang sống bên lề xã hội. Xin cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; để họ không bị các tổ chức bỏ quên, và không bao giờ bị coi thường.

03      19      X    CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27. (Không cử hành lễ thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh).

04      20      X    Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

05      21      X    Thứ Ba. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

06      22      X    Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

07      23      X    Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

08      24      Tr    Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

09      25      X    Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

10      26      X    CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT