spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 04.12.2022 đến 11.12.2022

04      11      Tm  CHÚA NHẬT II MÙA VỌNGThánh vịnh tuần II. Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12. (Không cử hành lễ thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội thánh).

05      12      Tm  Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

06      13      Tm  Thứ Ba. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

07      14      Tr    Thứ Tư. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

08      15      Tr    Thứ Năm. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘILễ trọngLễ họ (lễ cầu cho giáo dân). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

Thánh lễ tại Đài ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Thánh lễ sáng tại Khu Phaolô: Lúc 05h30
Thánh lễ chiều tại Nhà thờ: Lúc 18h00   

09      16      Tm  Thứ Sáu. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

10      17      Tm  Thứ Bảy. Đức Mẹ Loreto (Tr). Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

11      18      Tm  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Thánh vịnh tuần III. Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11. (Không cử hành lễ thánh Đamasô I, giáo hoàng).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 04.12.2022 đến 11.12.2022

04      11      Tm  CHÚA NHẬT II MÙA VỌNGThánh vịnh tuần II. Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12. (Không cử hành lễ thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội thánh).

05      12      Tm  Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

06      13      Tm  Thứ Ba. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

07      14      Tr    Thứ Tư. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

08      15      Tr    Thứ Năm. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘILễ trọngLễ họ (lễ cầu cho giáo dân). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

Thánh lễ tại Đài ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Thánh lễ sáng tại Khu Phaolô: Lúc 05h30
Thánh lễ chiều tại Nhà thờ: Lúc 18h00   

09      16      Tm  Thứ Sáu. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

10      17      Tm  Thứ Bảy. Đức Mẹ Loreto (Tr). Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

11      18      Tm  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Thánh vịnh tuần III. Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11. (Không cử hành lễ thánh Đamasô I, giáo hoàng).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT