spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 04.6.2023 đến 11.6.2023

Mùa Thường Niên

 (sau Chúa nhật Hiện Xuống)

Tháng Sáu 2023

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ý cầu nguyệnCầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn. Xin cho cộng đồng quốc tế biết cam kết cách cụ thể, để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, và cam kết hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Giêsu, và nhất là nơi cái chết của Người trên thập giá vì tội lỗi chúng ta. Thánh tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình yêu lạ lùng đó.

04      17      Tr    CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

05      18      Đ    Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IThánh Bônifaciô, giám mục, tử đạoLễ nhớ. Tb 1,3; 2,1a-8; Mc 12,1-12.

06      19      X    Thứ Ba. Thánh Nôbertô, giám mục (Tr). Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

07      20      X    Thứ Tư. Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

08      21      X    Thứ Năm. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-8; Mc 12,28b-34.

09      22      X    Thứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

10      23      X    Thứ Bảy. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

11      24      Tr    CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ thánh Barnaba, tông đồ).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 04.6.2023 đến 11.6.2023

Mùa Thường Niên

 (sau Chúa nhật Hiện Xuống)

Tháng Sáu 2023

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ý cầu nguyệnCầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn. Xin cho cộng đồng quốc tế biết cam kết cách cụ thể, để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, và cam kết hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Giêsu, và nhất là nơi cái chết của Người trên thập giá vì tội lỗi chúng ta. Thánh tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình yêu lạ lùng đó.

04      17      Tr    CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

05      18      Đ    Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IThánh Bônifaciô, giám mục, tử đạoLễ nhớ. Tb 1,3; 2,1a-8; Mc 12,1-12.

06      19      X    Thứ Ba. Thánh Nôbertô, giám mục (Tr). Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

07      20      X    Thứ Tư. Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

08      21      X    Thứ Năm. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-8; Mc 12,28b-34.

09      22      X    Thứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

10      23      X    Thứ Bảy. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

11      24      Tr    CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ thánh Barnaba, tông đồ).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT