spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 05.02.2023 đến 12.02.2023

Mùa Thường Niên

(trước mùa Chay)

05      15      X    CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16. (Không cử hành lễ thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo).

06      16      Đ    Thứ Hai. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạoLễ nhớ. St 1,1-19; Mc 6,53-56.

07      17      X    Thứ Ba. St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.

08      18      X    Thứ Tư. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr); thánh Giôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

09      19      X    Thứ Năm. St 2,18-25; Mc 7,24-30.

10      20      Tr    Thứ Sáu. Thánh Scôlastica, trinh nữLễ nhớ. St 3,1-8; Mc 7,31-37.

11      21      X    Thứ Bảy. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). St 3,9-24; Mc 8,1-10 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11).

Ngày quốc tế bệnh nhân.

12      22      X    CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 (hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 05.02.2023 đến 12.02.2023

Mùa Thường Niên

(trước mùa Chay)

05      15      X    CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16. (Không cử hành lễ thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo).

06      16      Đ    Thứ Hai. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạoLễ nhớ. St 1,1-19; Mc 6,53-56.

07      17      X    Thứ Ba. St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.

08      18      X    Thứ Tư. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr); thánh Giôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

09      19      X    Thứ Năm. St 2,18-25; Mc 7,24-30.

10      20      Tr    Thứ Sáu. Thánh Scôlastica, trinh nữLễ nhớ. St 3,1-8; Mc 7,31-37.

11      21      X    Thứ Bảy. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). St 3,9-24; Mc 8,1-10 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11).

Ngày quốc tế bệnh nhân.

12      22      X    CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 (hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT