spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 05.11. 2023 đến 12.11.2023

Tháng Mười Một 2023

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ý cầu nguyệnCầu cho Đức Giáo hoàng. Xin cho Đức Giáo hoàng, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, khi thi hành sứ mạng của mình, sẽ tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được trao phó.

Ngay từ buổi đầu Kitô giáo, Hội thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (x. 2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng Thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

05      22      X    CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.

06      23      X    Thứ Hai. Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

07      24      X    Thứ Ba. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

08      25      X    Thứ Tư. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

09      26      Tr    Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3,9c-11.16-17; Ga 2,13-22.

10      27      Tr    Thứ Sáu. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

11      28      Tr    Thứ Bảy. Thánh Martinô, giám mụcLễ nhớ. Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

12      29      X    CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18 (hay 1Tx 4,13-14); Mt 25,1-13. (Không cử hành lễ thánh Giôsaphat, giám mục, tử đạo).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 05.11. 2023 đến 12.11.2023

Tháng Mười Một 2023

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ý cầu nguyệnCầu cho Đức Giáo hoàng. Xin cho Đức Giáo hoàng, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, khi thi hành sứ mạng của mình, sẽ tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được trao phó.

Ngay từ buổi đầu Kitô giáo, Hội thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (x. 2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng Thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

05      22      X    CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.

06      23      X    Thứ Hai. Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

07      24      X    Thứ Ba. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

08      25      X    Thứ Tư. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

09      26      Tr    Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3,9c-11.16-17; Ga 2,13-22.

10      27      Tr    Thứ Sáu. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

11      28      Tr    Thứ Bảy. Thánh Martinô, giám mụcLễ nhớ. Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

12      29      X    CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18 (hay 1Tx 4,13-14); Mt 25,1-13. (Không cử hành lễ thánh Giôsaphat, giám mục, tử đạo).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT