spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 07.5.2023 đến 14.5.2023

Mùa Phục Sinh

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

Tháng Năm 2023

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Ý cầu nguyệnCầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội. Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao ca của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

07      18      Tr    CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.

08      19      Tr    Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

09      20      Tr    Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

10      21      Tr    Thứ Tư. Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

11      22      Tr    Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

12      23      Tr    Thứ Sáu. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ); thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

13      24      Tr    Thứ Bảy. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

14      25      Tr    CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21. (Không cử hành lễ thánh Matthia, tông đồ).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 07.5.2023 đến 14.5.2023

Mùa Phục Sinh

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

Tháng Năm 2023

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Ý cầu nguyệnCầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội. Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao ca của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

07      18      Tr    CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.

08      19      Tr    Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

09      20      Tr    Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

10      21      Tr    Thứ Tư. Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

11      22      Tr    Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

12      23      Tr    Thứ Sáu. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ); thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

13      24      Tr    Thứ Bảy. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

14      25      Tr    CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21. (Không cử hành lễ thánh Matthia, tông đồ).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT