spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 08.01.2023 đến 15.01.2023

Lịch Phụng vụ từ ngày 08.01.2023 đến 15.01.2023

08      17      Tr    CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

09      18      Tr    Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 42,1-4.6-7 (hay Cv 10,34-38); Mt 3,13-17.

Mùa Thường Niên

(trước mùa Chay)

“Ngoài những mùa có đặc tính riêng, chu kỳ năm Phụng Vụ còn lại 33 hoặc 34 tuần lễ không có cử hành một khía cạnh cụ thể nào của mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúng ta tưởng niệm trọn vẹn mầu nhiệm chính Chúa Kitô, đặc biệt là trong các ngày Chúa nhật. Thời kỳ này được gọi là mùa Thường niên” (AC 43).

Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM LẺ (I)

10      19      X    Thứ Ba. Tuần I Thường niên. Thánh vịnh tuần I. Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.

11      20      X    Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

12      21      X    Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

13      22      X    Thứ Sáu. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

14      23      X    Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

15      24      X    CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34. Ngày quốc tế di dân và tị nạn.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 08.01.2023 đến 15.01.2023

Lịch Phụng vụ từ ngày 08.01.2023 đến 15.01.2023

08      17      Tr    CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

09      18      Tr    Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 42,1-4.6-7 (hay Cv 10,34-38); Mt 3,13-17.

Mùa Thường Niên

(trước mùa Chay)

“Ngoài những mùa có đặc tính riêng, chu kỳ năm Phụng Vụ còn lại 33 hoặc 34 tuần lễ không có cử hành một khía cạnh cụ thể nào của mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúng ta tưởng niệm trọn vẹn mầu nhiệm chính Chúa Kitô, đặc biệt là trong các ngày Chúa nhật. Thời kỳ này được gọi là mùa Thường niên” (AC 43).

Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM LẺ (I)

10      19      X    Thứ Ba. Tuần I Thường niên. Thánh vịnh tuần I. Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.

11      20      X    Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

12      21      X    Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

13      22      X    Thứ Sáu. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

14      23      X    Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

15      24      X    CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34. Ngày quốc tế di dân và tị nạn.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT