spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 09.7.2023 đến 16.7.2023

Tháng Bảy 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể. Xin cho người Công giáo biết đặt cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại cách thâm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em mình.

09      22      X    CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo).

10      23      X    Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

11      24      Tr    Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụLễ nhớ. St 32,23-33; Mt 9,32-38.

12      25      X    Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7.

13      26      X    Thứ Năm. Thánh Henricô (Tr). St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15.

14      27      X    Thứ Sáu. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

15      28      Tr    Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.

16      29      X    CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (hay Mt 13,1-9). (Không cử hành lễ Đức Mẹ núi Carmêlô).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 09.7.2023 đến 16.7.2023

Tháng Bảy 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể. Xin cho người Công giáo biết đặt cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại cách thâm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em mình.

09      22      X    CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo).

10      23      X    Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

11      24      Tr    Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụLễ nhớ. St 32,23-33; Mt 9,32-38.

12      25      X    Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7.

13      26      X    Thứ Năm. Thánh Henricô (Tr). St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15.

14      27      X    Thứ Sáu. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

15      28      Tr    Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.

16      29      X    CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (hay Mt 13,1-9). (Không cử hành lễ Đức Mẹ núi Carmêlô).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT