spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 11.12.2022 đến 18.12.2022

11      18      Tm  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Thánh vịnh tuần III. Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11. (Không cử hành lễ thánh Đamasô I, giáo hoàng).

12      19      Tm  Thứ Hai. Đức Mẹ Guađalupê (Tr). Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

13      20      Đ    Thứ Ba. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạoLễ nhớ. Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

14      21      Tr    Thứ Tư. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

15      22      Tm  Thứ Năm. Is 54,1-10; Lc 7,24-30.

16      23      Tm  Thứ Sáu. Is 56,1-3a.6-8; Ga 5,33-36.

17      24      Tm  Thứ Bảy. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

18      25      Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNGThánh vịnh tuần IV. Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 11.12.2022 đến 18.12.2022

11      18      Tm  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Thánh vịnh tuần III. Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11. (Không cử hành lễ thánh Đamasô I, giáo hoàng).

12      19      Tm  Thứ Hai. Đức Mẹ Guađalupê (Tr). Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

13      20      Đ    Thứ Ba. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạoLễ nhớ. Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

14      21      Tr    Thứ Tư. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

15      22      Tm  Thứ Năm. Is 54,1-10; Lc 7,24-30.

16      23      Tm  Thứ Sáu. Is 56,1-3a.6-8; Ga 5,33-36.

17      24      Tm  Thứ Bảy. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

18      25      Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNGThánh vịnh tuần IV. Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT