spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 12.02.2023 đến 19.02.2023

12      22      X    CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 (hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

13      23      X    Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.

14      24      Tr    Thứ Ba. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mụcLễ nhớ. St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.

15      25      X    Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.

16      26      X    Thứ Năm. St 9,1-13; Mc 8,27-33.

17      27      X    Thứ Sáu. Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Tr). St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.

18      28      X    Thứ Bảy. Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.

19      29      X    CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 12.02.2023 đến 19.02.2023

12      22      X    CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 (hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

13      23      X    Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.

14      24      Tr    Thứ Ba. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mụcLễ nhớ. St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.

15      25      X    Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.

16      26      X    Thứ Năm. St 9,1-13; Mc 8,27-33.

17      27      X    Thứ Sáu. Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Tr). St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.

18      28      X    Thứ Bảy. Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.

19      29      X    CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT