spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 12.3.2023 đến 19.3.2023

Mùa Chay

Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).

12     21      Tm  CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

13      22      Tm   Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng (2013).

14      23      Tm  Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

15      24      Tm  Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

16      25      Tm  Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

17      26      Tm  Thứ Sáu. Thánh Patriciô, giám mục. Hs 14,2-10; Mc 12,28-34.

18      27      Tm  Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội thánh. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

Mừng Kính lễ Thánh Giuse – Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria
Tại Đài Thánh Giuse (Giáo khu Anđrê) – Lúc 05h30 sáng 

19      28      Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 12.3.2023 đến 19.3.2023

Mùa Chay

Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).

12     21      Tm  CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

13      22      Tm   Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng (2013).

14      23      Tm  Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

15      24      Tm  Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

16      25      Tm  Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

17      26      Tm  Thứ Sáu. Thánh Patriciô, giám mục. Hs 14,2-10; Mc 12,28-34.

18      27      Tm  Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội thánh. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

Mừng Kính lễ Thánh Giuse – Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria
Tại Đài Thánh Giuse (Giáo khu Anđrê) – Lúc 05h30 sáng 

19      28      Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT