spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 13.11 đến 20.11.2022

Tháng Mười Một 2022

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ý cầu nguyệnCầu cho các trẻ em chịu đau khổ. Xin cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là những trẻ em vô gia cư, mồ côi và nạn nhân chiến tranh; được hưởng một nền giáo dục và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình.

Ngay từ buổi đầu Kitô giáo, Hội thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (x. 2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng Thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

13           20        X         CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Ngày thế giới của người nghèo.

Giáo huấn số 51

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI (tt)

Cha muốn nhắc lại câu hỏi quan trọng là: Biết bao lần trong đời, chúng ta đã lãng phí thời gian để tự hỏi: Tôi là ai? Nhưng con có thể tự hỏi mình là ai và mất cả đời để tìm xem mình là ai. Con nên tự hỏi thế này thì hơn: Tôi sống vì ai?. Con sống cho Chúa, chắc chắn rồi! Nhưng Ngài muốn con cũng sống cho người khác nữa, và Ngài đã phú cho con rất nhiều phẩm chất, khuynh hướng, ân huệ và đặc sủng, không phải dành cho con, mà dành cho những người khác.

(Trích Tông huấn Đức Kitô sống  của Đức Thánh cha Phanxicô, ngày 25 tháng 3 năm 2019, số 286).

14      21      X    Thứ Hai. Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43.

15      22      X    Thứ Ba. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.

16      23      X    Thứ Tư. Thánh nữ Margarita Scotland (Tr); thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.

17      24      Tr    Thứ Năm. Thánh nữ Êlisabeth HungariLễ nhớ. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.

18      25      X    Thứ Sáu. Cung hiến đền thờ thánh Phêrô và đền thờ thánh Phaolô (Tr). Kh 10,8-11; Lc 19,45-48 (hay lễ về cung hiến thánh đường: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33).

19      26      X    Thứ Bảy. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.

20      27      Tr    CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. 2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 13.11 đến 20.11.2022

Tháng Mười Một 2022

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ý cầu nguyệnCầu cho các trẻ em chịu đau khổ. Xin cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là những trẻ em vô gia cư, mồ côi và nạn nhân chiến tranh; được hưởng một nền giáo dục và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình.

Ngay từ buổi đầu Kitô giáo, Hội thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (x. 2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng Thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

13           20        X         CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Ngày thế giới của người nghèo.

Giáo huấn số 51

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI (tt)

Cha muốn nhắc lại câu hỏi quan trọng là: Biết bao lần trong đời, chúng ta đã lãng phí thời gian để tự hỏi: Tôi là ai? Nhưng con có thể tự hỏi mình là ai và mất cả đời để tìm xem mình là ai. Con nên tự hỏi thế này thì hơn: Tôi sống vì ai?. Con sống cho Chúa, chắc chắn rồi! Nhưng Ngài muốn con cũng sống cho người khác nữa, và Ngài đã phú cho con rất nhiều phẩm chất, khuynh hướng, ân huệ và đặc sủng, không phải dành cho con, mà dành cho những người khác.

(Trích Tông huấn Đức Kitô sống  của Đức Thánh cha Phanxicô, ngày 25 tháng 3 năm 2019, số 286).

14      21      X    Thứ Hai. Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43.

15      22      X    Thứ Ba. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.

16      23      X    Thứ Tư. Thánh nữ Margarita Scotland (Tr); thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.

17      24      Tr    Thứ Năm. Thánh nữ Êlisabeth HungariLễ nhớ. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.

18      25      X    Thứ Sáu. Cung hiến đền thờ thánh Phêrô và đền thờ thánh Phaolô (Tr). Kh 10,8-11; Lc 19,45-48 (hay lễ về cung hiến thánh đường: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33).

19      26      X    Thứ Bảy. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.

20      27      Tr    CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. 2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT