spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 15.01.2023 đến 22.01.2023

Mùa Thường Niên

(trước mùa Chay)

“Ngoài những mùa có đặc tính riêng, chu kỳ năm Phụng Vụ còn lại 33 hoặc 34 tuần lễ không có cử hành một khía cạnh cụ thể nào của mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúng ta tưởng niệm trọn vẹn mầu nhiệm chính Chúa Kitô, đặc biệt là trong các ngày Chúa nhật. Thời kỳ này được gọi là mùa Thường niên” (AC 43).

15      24      X    CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

Ngày quốc tế di dân và tị nạn.

16      25      X    Thứ Hai. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

17      26      Tr    Thứ Ba. Thánh Antôn, viện phụLễ nhớ. Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

18      27      X    Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất, kể cả trong ngày Chúa nhật.

19      28      X    Thứ Năm. Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

20      29      X    Thứ Sáu. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ); thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

21      30      Đ    Thứ Bảy. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạoLễ nhớ. Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

Hôm nay là ngày cuối năm Nhâm Dần, có thể cử hành lễ tùy nhu cầu (x. IM 376) (Tr). Lễ Giao thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

22      01.01 X    CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. CHÚA NHẬT LỜI CHÚA. Thánh vịnh tuần III. MỒNG MỘT TẾT QUÝ MÃO. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (hay Mt 4,12-17). (Không cử hành lễ thánh Vinhsơn, phó tế, tử đạo).

Có thể cử hành lễ tùy nhu cầu (x. IM 373) (Tr): Lễ Tân niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 15.01.2023 đến 22.01.2023

Mùa Thường Niên

(trước mùa Chay)

“Ngoài những mùa có đặc tính riêng, chu kỳ năm Phụng Vụ còn lại 33 hoặc 34 tuần lễ không có cử hành một khía cạnh cụ thể nào của mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúng ta tưởng niệm trọn vẹn mầu nhiệm chính Chúa Kitô, đặc biệt là trong các ngày Chúa nhật. Thời kỳ này được gọi là mùa Thường niên” (AC 43).

15      24      X    CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

Ngày quốc tế di dân và tị nạn.

16      25      X    Thứ Hai. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

17      26      Tr    Thứ Ba. Thánh Antôn, viện phụLễ nhớ. Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

18      27      X    Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất, kể cả trong ngày Chúa nhật.

19      28      X    Thứ Năm. Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

20      29      X    Thứ Sáu. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ); thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

21      30      Đ    Thứ Bảy. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạoLễ nhớ. Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

Hôm nay là ngày cuối năm Nhâm Dần, có thể cử hành lễ tùy nhu cầu (x. IM 376) (Tr). Lễ Giao thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

22      01.01 X    CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. CHÚA NHẬT LỜI CHÚA. Thánh vịnh tuần III. MỒNG MỘT TẾT QUÝ MÃO. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (hay Mt 4,12-17). (Không cử hành lễ thánh Vinhsơn, phó tế, tử đạo).

Có thể cử hành lễ tùy nhu cầu (x. IM 373) (Tr): Lễ Tân niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT