spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 16.4.2023 đến 23.4.2023

Mùa Phục Sinh

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

16     26      Tr   CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.

17     27      Tr   Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

18     28      Tr   Thứ Ba. Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

19     29        Tr   Thứ Tư. Cv 5,17-21; Ga 3,16-21.

20     01.03 Tr   Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

21     02      Tr   Thứ Sáu. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

22     03      Tr   Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

23      04      Tr    CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ thánh Giorgiô, tử đạo; thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).

 

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 16.4.2023 đến 23.4.2023

Mùa Phục Sinh

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

16     26      Tr   CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.

17     27      Tr   Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

18     28      Tr   Thứ Ba. Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

19     29        Tr   Thứ Tư. Cv 5,17-21; Ga 3,16-21.

20     01.03 Tr   Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

21     02      Tr   Thứ Sáu. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

22     03      Tr   Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

23      04      Tr    CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ thánh Giorgiô, tử đạo; thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).

 

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT