spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 17.9.2023 đến 24.9.2023

Tháng Chín 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho những người đang sống bên lề xã hội. Xin cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; để họ không bị các tổ chức bỏ quên, và không bao giờ bị coi thường.

17      03      X    CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh; thánh Hildegard Bingen, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh). 

18      04      X    Thứ Hai. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

19      05      X    Thứ Ba. Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

20      06      Đ    Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Taegôn, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạoLễ nhớ. 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

21      07      Đ    Thứ Năm. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22      08      X    Thứ Sáu. 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

23      09      Tr    Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mụcLễ nhớ. 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

24       10      X    CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 17.9.2023 đến 24.9.2023

Tháng Chín 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho những người đang sống bên lề xã hội. Xin cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; để họ không bị các tổ chức bỏ quên, và không bao giờ bị coi thường.

17      03      X    CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh; thánh Hildegard Bingen, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh). 

18      04      X    Thứ Hai. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

19      05      X    Thứ Ba. Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

20      06      Đ    Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Taegôn, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạoLễ nhớ. 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

21      07      Đ    Thứ Năm. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22      08      X    Thứ Sáu. 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

23      09      Tr    Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mụcLễ nhớ. 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

24       10      X    CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT