spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 18.12.2022 đến 25.12.2022

18      25      Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNGThánh vịnh tuần IV. Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.

19      26      Tm  Thứ Hai. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

20      27      Tm  Thứ Ba. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

21      28      Tm  Thứ Tư. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

22      29      Tm  Thứ Năm. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23      01.12 Tm  Thứ Sáu. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

24      02      Tm  Thứ Bảy. Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

Mùa Giáng Sinh

Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng sinh” (AC 32).

24      02      Tr    Thứ Bảy. ChiềuLỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

– Thánh lễ chiều (18h): Không có Thánh lễ chiều

– 20h30: Canh thức 

– 21h: Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

Lưu ý: Trong thánh lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến câu: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người” thì quỳ gối (x. IM 137).

25      03      Tr    CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần Bát nhật. Lễ buộc. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân).

Lễ đêm           :  Is 9,1-6; Tt 2,11-14;   Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông :  Is 62,11-12; Tt 3,4-7;  Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày  :  Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 18.12.2022 đến 25.12.2022

18      25      Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNGThánh vịnh tuần IV. Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.

19      26      Tm  Thứ Hai. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

20      27      Tm  Thứ Ba. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

21      28      Tm  Thứ Tư. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

22      29      Tm  Thứ Năm. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23      01.12 Tm  Thứ Sáu. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

24      02      Tm  Thứ Bảy. Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

Mùa Giáng Sinh

Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng sinh” (AC 32).

24      02      Tr    Thứ Bảy. ChiềuLỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

– Thánh lễ chiều (18h): Không có Thánh lễ chiều

– 20h30: Canh thức 

– 21h: Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

Lưu ý: Trong thánh lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến câu: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người” thì quỳ gối (x. IM 137).

25      03      Tr    CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần Bát nhật. Lễ buộc. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân).

Lễ đêm           :  Is 9,1-6; Tt 2,11-14;   Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông :  Is 62,11-12; Tt 3,4-7;  Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày  :  Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT