spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 20.08.2023 đến 27.08.2023

Tháng Tám 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho Ngày Giới trẻ Thế giới. Xin cho Ngày Giới trẻ Thế giới ở Lisbon, giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin mừng trong cuộc sống của mình.

20      05      X    CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28. (Không cử hành lễ thánh Bernađô, viện phụ, tiến sĩ Hội thánh).

21      06      Tr    Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàngLễ nhớ. Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

22      07      Tr    Thứ Ba. Đức Maria Nữ VươngLễ nhớ. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 9,1-6; Lc 1,26-38).

24      09       Đ    Thứ Năm. THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25       10      X    Thứ Sáu. Thánh Luy (Tr); thánh Giuse Calasan, linh mục (Tr). R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

26       11      X    Thứ Bảy. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.

27       12      X    CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ thánh nữ Mônica).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 20.08.2023 đến 27.08.2023

Tháng Tám 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho Ngày Giới trẻ Thế giới. Xin cho Ngày Giới trẻ Thế giới ở Lisbon, giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin mừng trong cuộc sống của mình.

20      05      X    CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28. (Không cử hành lễ thánh Bernađô, viện phụ, tiến sĩ Hội thánh).

21      06      Tr    Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàngLễ nhớ. Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

22      07      Tr    Thứ Ba. Đức Maria Nữ VươngLễ nhớ. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 9,1-6; Lc 1,26-38).

24      09       Đ    Thứ Năm. THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25       10      X    Thứ Sáu. Thánh Luy (Tr); thánh Giuse Calasan, linh mục (Tr). R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

26       11      X    Thứ Bảy. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.

27       12      X    CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ thánh nữ Mônica).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT