spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 21.05.2023 đến 28.05.2023

Tháng Năm 2023

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Ý cầu nguyệnCầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội. Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao ca của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

21      03      Tr    CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20. (Không cử hành lễ thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn, tử đạo).

Ngày thế giới truyền thông xã hội.

22      04      Tr    Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

23      05      Tr    Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

24      06      Tr    Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

25       07      Tr    Thứ Năm. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr); thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr); thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

26       08      Tr    Thứ Sáu. Thánh Philiphê Nêri, linh mụcLễ nhớ. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

27       09      Tr    Thứ Bảy. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Sáng: Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ)St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

28       10      Đ    CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca Tiếp liên.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 21.05.2023 đến 28.05.2023

Tháng Năm 2023

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Ý cầu nguyệnCầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội. Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao ca của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

21      03      Tr    CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20. (Không cử hành lễ thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn, tử đạo).

Ngày thế giới truyền thông xã hội.

22      04      Tr    Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

23      05      Tr    Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

24      06      Tr    Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

25       07      Tr    Thứ Năm. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr); thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr); thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

26       08      Tr    Thứ Sáu. Thánh Philiphê Nêri, linh mụcLễ nhớ. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

27       09      Tr    Thứ Bảy. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Sáng: Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ)St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

28       10      Đ    CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca Tiếp liên.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT