spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 23.04.2023 đến 30.04.2023

Mùa Phục Sinh

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

23      04      Tr    CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ thánh Giorgiô, tử đạo; thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).

24       05      Tr    Thứ Hai. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

25       06      Đ    Thứ Ba. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

26       07      Tr    Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

27       08      Tr    Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

28       09      Tr    Thứ Sáu. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ); thánh Luy Grignion Montfort, linh mục (Tr). Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

29      10      Tr    Thứ Bảy. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

30      11      Tr    CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10. (Không cử hành lễ thánh Piô V, giáo hoàng).

Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 23.04.2023 đến 30.04.2023

Mùa Phục Sinh

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

23      04      Tr    CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ thánh Giorgiô, tử đạo; thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).

24       05      Tr    Thứ Hai. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

25       06      Đ    Thứ Ba. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

26       07      Tr    Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

27       08      Tr    Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

28       09      Tr    Thứ Sáu. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ); thánh Luy Grignion Montfort, linh mục (Tr). Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

29      10      Tr    Thứ Bảy. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

30      11      Tr    CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10. (Không cử hành lễ thánh Piô V, giáo hoàng).

Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT