spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 23.7.2023 đến 30.7.2023

Lịch Phụng vụ từ ngày 23.7.2023 đến 30.7.2023

Tháng Bảy 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể. Xin cho người Công giáo biết đặt cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại cách thâm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em mình.

23      06      X    CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hay Mt 13,24-30). (Không cử hành lễ thánh Birgitta, nữ tu).

Ngày thế giới ông bà và người cao tuổi.

24      07      X    Thứ Hai. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

25       08      Đ    Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26       09      Tr    Thứ Tư. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức MariaLễ nhớ. Xh 16,1-5.9-13; Mt 13,1-9 (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).

27       10      X    Thứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.

28       11      X    Thứ Sáu. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

29       12      Tr    Thứ Bảy. Thánh Marta, Maria và LazarôLễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

30      13      X    CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hay Mt 13,44-46). (Không cử hành lễ thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 23.7.2023 đến 30.7.2023

Lịch Phụng vụ từ ngày 23.7.2023 đến 30.7.2023

Tháng Bảy 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể. Xin cho người Công giáo biết đặt cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại cách thâm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em mình.

23      06      X    CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hay Mt 13,24-30). (Không cử hành lễ thánh Birgitta, nữ tu).

Ngày thế giới ông bà và người cao tuổi.

24      07      X    Thứ Hai. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

25       08      Đ    Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26       09      Tr    Thứ Tư. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức MariaLễ nhớ. Xh 16,1-5.9-13; Mt 13,1-9 (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).

27       10      X    Thứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.

28       11      X    Thứ Sáu. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

29       12      Tr    Thứ Bảy. Thánh Marta, Maria và LazarôLễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

30      13      X    CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hay Mt 13,44-46). (Không cử hành lễ thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT