spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 24.09.2023 đến 01.10.2023

Tháng Chín 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho những người đang sống bên lề xã hội. Xin cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; để họ không bị các tổ chức bỏ quên, và không bao giờ bị coi thường.

24       10      X    CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

25       11      X    Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

26       12      X    Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

27       13      Tr    Thứ Tư. Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mụcLễ nhớ. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

28       14      X    Thứ Năm. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ); thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

29      15.08 Tr    Thứ SáuCÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

Ngày trung thu. Cầu cho thiếu nhi (Tr) (x. IM 373). Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.

30      16      Tr    Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

Tháng Mười 2023

THÁNG MÂN CÔI

Ý cầu nguyệnCầu cho Thượng Hội đồng. Xin cho Hội thánh thực hành việc lắng nghe và đối thoại, như một lối sống ở mọi cấp độ, để Chúa Thánh Thần dẫn đưa Hội thánh đến các vùng ngoại biên của thế giới.

01.10 17.08 X    CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5); Mt 21,28-32. Được kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (Tr). [HĐGM. Việt Nam, khóa họp tháng 04.1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 24.09.2023 đến 01.10.2023

Tháng Chín 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho những người đang sống bên lề xã hội. Xin cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; để họ không bị các tổ chức bỏ quên, và không bao giờ bị coi thường.

24       10      X    CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

25       11      X    Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

26       12      X    Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

27       13      Tr    Thứ Tư. Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mụcLễ nhớ. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

28       14      X    Thứ Năm. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ); thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

29      15.08 Tr    Thứ SáuCÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

Ngày trung thu. Cầu cho thiếu nhi (Tr) (x. IM 373). Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.

30      16      Tr    Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

Tháng Mười 2023

THÁNG MÂN CÔI

Ý cầu nguyệnCầu cho Thượng Hội đồng. Xin cho Hội thánh thực hành việc lắng nghe và đối thoại, như một lối sống ở mọi cấp độ, để Chúa Thánh Thần dẫn đưa Hội thánh đến các vùng ngoại biên của thế giới.

01.10 17.08 X    CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5); Mt 21,28-32. Được kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (Tr). [HĐGM. Việt Nam, khóa họp tháng 04.1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT