spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 25.12.2022 đến 01.01.2023

Mùa Giáng Sinh

Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng sinh” (AC 32).

25      03      Tr    CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần Bát nhật. Lễ buộc. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân).

Lễ đêm           :  Is 9,1-6; Tt 2,11-14;  Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông :  Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày  :  Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

26      04      Đ    Thứ Hai. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

27      05      Tr    Thứ Ba. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

28      06      Đ    Thứ Tư. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

29      07      Tr    Thứ Năm. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

30     08      Tr    Thứ Sáu. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA THẤT: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. Hc 3,2-6.12-14 (hay Cl 3,12-21 hoặc Cl 3,12-17); Mt 2,13-15.19-23.

31      09      Tr    Thứ Bảy. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

      Lưu ý: Thánh lễ tại Đài Đức Mẹ (Giáo Khu Andrê): Lúc 5h30.

Tháng Một 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho các nhà giáo dục. Xin cho các nhà giáo dục trở nên những chứng nhân đáng tin cậy, dạy về tình huynh đệ hơn là sự tranh đua, và ưu tiên giúp đỡ những ai bé nhỏ và dễ bị tổn thương nhất.

01.01 10.12 Tr    CHÚA NHẬT. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 25.12.2022 đến 01.01.2023

Mùa Giáng Sinh

Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng sinh” (AC 32).

25      03      Tr    CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần Bát nhật. Lễ buộc. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân).

Lễ đêm           :  Is 9,1-6; Tt 2,11-14;  Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông :  Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày  :  Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

26      04      Đ    Thứ Hai. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

27      05      Tr    Thứ Ba. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

28      06      Đ    Thứ Tư. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

29      07      Tr    Thứ Năm. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

30     08      Tr    Thứ Sáu. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA THẤT: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. Hc 3,2-6.12-14 (hay Cl 3,12-21 hoặc Cl 3,12-17); Mt 2,13-15.19-23.

31      09      Tr    Thứ Bảy. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

      Lưu ý: Thánh lễ tại Đài Đức Mẹ (Giáo Khu Andrê): Lúc 5h30.

Tháng Một 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho các nhà giáo dục. Xin cho các nhà giáo dục trở nên những chứng nhân đáng tin cậy, dạy về tình huynh đệ hơn là sự tranh đua, và ưu tiên giúp đỡ những ai bé nhỏ và dễ bị tổn thương nhất.

01.01 10.12 Tr    CHÚA NHẬT. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT