spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 26.3.2023 đến 02.4.2023

Mùa Chay

Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).

26       05      Tm  CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

27       06      Tm  Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.

28       07      Tm  Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

29       08      Tm  Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

30      09      Tm  Thứ Năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

31      10      Tm  Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,32-42.

Tháng Tư 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực. Xin cho hòa bình và bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, bởi  các quốc gia và công dân dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.

01.04 11.02 Tm  Thứ Bảy đầu tháng. Ed 37,21-28; Ga 11,45-57.

02      12      Đ    CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

Làm phép và rước lá: Mt 21,1-11.

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66 (hay Mt 27,11-54).

Ngày quốc tế giới Trẻ.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 26.3.2023 đến 02.4.2023

Mùa Chay

Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).

26       05      Tm  CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

27       06      Tm  Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.

28       07      Tm  Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

29       08      Tm  Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

30      09      Tm  Thứ Năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

31      10      Tm  Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,32-42.

Tháng Tư 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực. Xin cho hòa bình và bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, bởi  các quốc gia và công dân dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.

01.04 11.02 Tm  Thứ Bảy đầu tháng. Ed 37,21-28; Ga 11,45-57.

02      12      Đ    CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

Làm phép và rước lá: Mt 21,1-11.

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66 (hay Mt 27,11-54).

Ngày quốc tế giới Trẻ.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT