spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 29.01.2023 đến 05.02.2023

Mùa Thường Niên

(trước mùa Chay)

“Ngoài những mùa có đặc tính riêng, chu kỳ năm Phụng Vụ còn lại 33 hoặc 34 tuần lễ không có cử hành một khía cạnh cụ thể nào của mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúng ta tưởng niệm trọn vẹn mầu nhiệm chính Chúa Kitô, đặc biệt là trong các ngày Chúa nhật. Thời kỳ này được gọi là mùa Thường niên” (AC 43).

29      08      X    CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Xp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a.

30      09      X    Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.

31      20      Tr   Thứ Ba. Thánh Gioan Bosco, linh mụcLễ nhớ. Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.

Ngày bổn mạng Giới Trẻ.

Tháng Hai 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho các giáo xứ. Xin cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.

01.02 11.01 X    Thứ Tư. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.

02      12      Tr    Thứ Năm đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).

03      13      X    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ); thánh Ansgariô, giám mục (Tr). Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

04      14      X    Thứ Bảy đầu tháng. Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

05      15      X    CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16. (Không cử hành lễ thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo).

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 29.01.2023 đến 05.02.2023

Mùa Thường Niên

(trước mùa Chay)

“Ngoài những mùa có đặc tính riêng, chu kỳ năm Phụng Vụ còn lại 33 hoặc 34 tuần lễ không có cử hành một khía cạnh cụ thể nào của mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúng ta tưởng niệm trọn vẹn mầu nhiệm chính Chúa Kitô, đặc biệt là trong các ngày Chúa nhật. Thời kỳ này được gọi là mùa Thường niên” (AC 43).

29      08      X    CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Xp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a.

30      09      X    Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.

31      20      Tr   Thứ Ba. Thánh Gioan Bosco, linh mụcLễ nhớ. Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.

Ngày bổn mạng Giới Trẻ.

Tháng Hai 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho các giáo xứ. Xin cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.

01.02 11.01 X    Thứ Tư. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.

02      12      Tr    Thứ Năm đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).

03      13      X    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ); thánh Ansgariô, giám mục (Tr). Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

04      14      X    Thứ Bảy đầu tháng. Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

05      15      X    CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16. (Không cử hành lễ thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo).

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT