spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 30.07.2023 đến 06.08.2023

Tháng Bảy 2023

30      13      X    CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hay Mt 13,44-46). (Không cử hành lễ thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).

31      14      Tr    Thứ Hai. Thánh Ignatiô Loyola, linh mụcLễ nhớ. Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.

Tháng Tám 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho Ngày Giới trẻ Thế giới. Xin cho Ngày Giới trẻ Thế giới ở Lisbon, giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin mừng trong cuộc sống của mình.

01.08 15.06 Tr    Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

Lưu ý

Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 33).

Thánh Phanxicô thành Assisi (1182 – 1226) xây dựng nhà thờ kính tước hiệu Đức Mẹ là Nữ vương các Thiên thần tại Portiuncula, nước Ý. Khi thánh nhân lập dòng Anh Em Hèn Mọn, nhà thờ này trở nên nhà mẹ của hội dòng. Nguyện đường Đức Mẹ các thiên thần ở Portiuncula được cung hiến vào ngày 02 tháng 8.

Thánh Phanxicô thỉnh cầu và được Đức Giáo hoàng Honorius III (1216 – 1227) ban đặc ân: Tín hữu nào thành tâm thống hối, đến kính viếng nhà nguyện dòng Anh em Hèn mọn Phanxicô tại Portiuncula này thì được ơn đai xá, thường gọi là Ơn toàn xá “Portiuncula”.

Ngày 15.05.1892, Đức Giáo hoàng Lêô XIII (1878 – 1903) đã phổ biến rộng rãi đặc ân “Portiuncula”: Tín hữu có thể lãnh ơn toàn xá với các điều kiện thông thường, kể cả nhường cho các tín hữu đã qua đời, bằng cách thăm viếng một nhà thờ giáo xứ hay một nhà nguyện do các tu sĩ dòng Phanxicô trông coi. Ơn đại xá này ban mỗi năm một lần vào ngày kỷ niệm cung hiến nguyện đường Đức Mẹ các Thiên thần ở Portiuncula, tức là ngày 02 tháng 8 mỗi năm.

Về sau ơn này được mở rộng trên khắp thế giới. Từ trưa ngày 01 tháng 8 cho đến hết ngày 02 tháng 8, tín hữu đến viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

02      16      X    Thứ Tư. Thánh Êusêbiô, giám mục Vercelli (Tr); thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

03      17      X    Thứ Năm đầu tháng. Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

04      18      Tr    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan-Maria Vianney, linh mụcLễ nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

05      19      X    Thứ Bảy đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.

06      20      Tr    CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 30.07.2023 đến 06.08.2023

Tháng Bảy 2023

30      13      X    CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hay Mt 13,44-46). (Không cử hành lễ thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).

31      14      Tr    Thứ Hai. Thánh Ignatiô Loyola, linh mụcLễ nhớ. Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.

Tháng Tám 2023

Ý cầu nguyệnCầu cho Ngày Giới trẻ Thế giới. Xin cho Ngày Giới trẻ Thế giới ở Lisbon, giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin mừng trong cuộc sống của mình.

01.08 15.06 Tr    Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

Lưu ý

Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 33).

Thánh Phanxicô thành Assisi (1182 – 1226) xây dựng nhà thờ kính tước hiệu Đức Mẹ là Nữ vương các Thiên thần tại Portiuncula, nước Ý. Khi thánh nhân lập dòng Anh Em Hèn Mọn, nhà thờ này trở nên nhà mẹ của hội dòng. Nguyện đường Đức Mẹ các thiên thần ở Portiuncula được cung hiến vào ngày 02 tháng 8.

Thánh Phanxicô thỉnh cầu và được Đức Giáo hoàng Honorius III (1216 – 1227) ban đặc ân: Tín hữu nào thành tâm thống hối, đến kính viếng nhà nguyện dòng Anh em Hèn mọn Phanxicô tại Portiuncula này thì được ơn đai xá, thường gọi là Ơn toàn xá “Portiuncula”.

Ngày 15.05.1892, Đức Giáo hoàng Lêô XIII (1878 – 1903) đã phổ biến rộng rãi đặc ân “Portiuncula”: Tín hữu có thể lãnh ơn toàn xá với các điều kiện thông thường, kể cả nhường cho các tín hữu đã qua đời, bằng cách thăm viếng một nhà thờ giáo xứ hay một nhà nguyện do các tu sĩ dòng Phanxicô trông coi. Ơn đại xá này ban mỗi năm một lần vào ngày kỷ niệm cung hiến nguyện đường Đức Mẹ các Thiên thần ở Portiuncula, tức là ngày 02 tháng 8 mỗi năm.

Về sau ơn này được mở rộng trên khắp thế giới. Từ trưa ngày 01 tháng 8 cho đến hết ngày 02 tháng 8, tín hữu đến viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

02      16      X    Thứ Tư. Thánh Êusêbiô, giám mục Vercelli (Tr); thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

03      17      X    Thứ Năm đầu tháng. Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

04      18      Tr    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan-Maria Vianney, linh mụcLễ nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

05      19      X    Thứ Bảy đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.

06      20      Tr    CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT