spot_img

Linh Mục Tu Sĩ Gốc Tân Quy

Sau đây là Danh sách Quý Tu sĩ Gốc Giáo xứ Tân Quy. Kính xin Quý Tu sĩ giúp bổ sung các Quý Tu sĩ còn chưa được đưa vào danh sách, hoặc thông tin còn sai. Mọi liên lạc và bài viết xin gửi về Email: [email protected]

STT HỌ VÀ TÊNDÒNG / TU HỘINĂM THỤ PHONG / KHẤN
1 Thomas Nguyễn Văn Thạnh ĐCV Giuse Sài Gòn1934
2 Tôma Lê Văn Hiếu ĐCV Giuse Sài Gòn1950
3 Phêrô Trần Văn Thông ĐCV Giuse Sài Gòn1950
4 Thầy Robeto Tôma Lương Văn Rồng ĐCV Giuse Sài Gòn 
5 Thầy Leona Martino Lương Văn Trung ĐCV Giuse Sài Gòn 
6 Phêrô Nguyễn Văn Ninh ĐCV Giuse Sài Gòn1950
7 Phêrô Đinh Thái Tâm ĐCV Giuse Sài Gòn1975
8 Phêrô Nguyễn Thanh Tùng ĐCV Giuse Sài Gòn30.06.2001
9 Anrê Nguyễn Công Thái ĐCV Giuse Sài Gòn30.05.2016
10 Anê Nguyễn Thị Việt MTG Chợ Quán1918
11 Maria Huỳnh Thị Khoa MTG Chợ Quán1922
12 Madalena Nguyễn Thị Sinh MTG Chợ Quán1949
13 Maria Nguyễn Thị Hậu MTG Chợ Quán1952
14 Têrêsa Nguyễn Thị Nhung MTG Chợ Quán1957
15 Maria Huỳnh Thị Bạch Trinh MTG Chợ Quán1959
16 Têrêsa Nguyễn Thị Hương MTG Chợ Quán1971
17 Madalena Huỳnh Ngọc Vẹn MTG Chợ Quán08.06.2002
18 Maria Lorrete Nguyễn Thị Tây Phaolo Thành Chartres1939
19 Maria Nguyễn Thị Ngọc Thích Phaolo Thành Chartres1967
20 Lucia Nguyễn Thị Nhân Phaolo Thành Chartres 
21 Louis Dương Thị Bạch Lan Phaolo Thành Chartres1959
22 Anna Lorrete Nguyễn Thị Lại Phaolo Thành Chartres1947
23 Madalena Nguyễn Thị Quế Phaolo Thành Chartres 
24 Anna Phaolo Thành Chartres 
25 Radegonde Lương Thị Chánh Phaolo Thành Chartres24.07.1931
26 Maria Trần Thị Hưng Phaolo Thành Chartres11.05.1975
27 Cecilia Nguyễn Thị Giàu Phaolo Thành Chartres01.07.1979
28 Anê Nguyễn Thị Phi Phaolo Thành Chartres01.02.1981
29 Maria Lê Thị Hồng Nga Phaolo Thành Chartres02.02.1994
30 Maria Nguyễn Thị Kim Thanh Phaolo Thành Chartres02.02.1994
31 Anê Nguyễn Thị Hồng Diễm Phaolo Thành Chartres12.06.1997
32 Maria Christine Đinh Thị Huệ Đức Mẹ Lên Trời1981
33 Anna Lê Thị Thanh Trà Đức Mẹ Lên Trời08.12.2004
34 Maria Hài Đồng Giêsu Nguyễn Thị Lệ Thu Đức Mẹ Lên Trời12.02.2005
35 Lucia Lương Thị Dinh MTG Thủ Thiêm1879
36 Maria Nguyễn Thị Sáng MTG Thủ Thiêm1898
37 Maria Nguyễn Thị Thiện MTG Thủ Thiêm1905
38 Madalena Dương Thị Kinh MTG Thủ Thiêm23.01.1918
39 Anna Nguyễn Thị Nhựt MTG Thủ Thiêm16.01.1920
40 Lucia Dương Thị Tồn MTG Thủ Thiêm18.01.1923
41 Anna Nguyễn Thị Nay MTG Thủ Thiêm19.01.1924
42 Maria Nguyễn Thị Nữ MTG Thủ Thiêm19.01.1924
43 Maria Lương Thị Thương MTG Thủ Thiêm13.01.1926
44 Anna Nguyễn Thị Hạnh MTG Thủ Thiêm13.01.1926
45 Anna Nguyễn Thị Sâm MTG Thủ Thiêm18.01.1928
46 Madalena Dương Thị Bền MTG Thủ Thiêm25.07.1928
47 Anê Nguyễn Thị Ràng MTG Thủ Thiêm17.01.1934
48 Anna Nguyễn Thị Nhiễu MTG Thủ Thiêm15.01.1936
49 Elisabeth Nguyễn Thị Hiển MTG Thủ Thiêm13.01.1937
50 Maria Nguyễn Thị Nơi MTG Thủ Thiêm 
51 Catarina Nguyễn Thị Linh MTG Thủ Thiêm01.08.1942
52 Cecilia Nguyễn Thị Thu Thanh URSULINE (Paris) 

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Linh Mục Tu Sĩ Gốc Tân Quy

Sau đây là Danh sách Quý Tu sĩ Gốc Giáo xứ Tân Quy. Kính xin Quý Tu sĩ giúp bổ sung các Quý Tu sĩ còn chưa được đưa vào danh sách, hoặc thông tin còn sai. Mọi liên lạc và bài viết xin gửi về Email: [email protected]

STT HỌ VÀ TÊNDÒNG / TU HỘINĂM THỤ PHONG / KHẤN
1 Thomas Nguyễn Văn Thạnh ĐCV Giuse Sài Gòn1934
2 Tôma Lê Văn Hiếu ĐCV Giuse Sài Gòn1950
3 Phêrô Trần Văn Thông ĐCV Giuse Sài Gòn1950
4 Thầy Robeto Tôma Lương Văn Rồng ĐCV Giuse Sài Gòn 
5 Thầy Leona Martino Lương Văn Trung ĐCV Giuse Sài Gòn 
6 Phêrô Nguyễn Văn Ninh ĐCV Giuse Sài Gòn1950
7 Phêrô Đinh Thái Tâm ĐCV Giuse Sài Gòn1975
8 Phêrô Nguyễn Thanh Tùng ĐCV Giuse Sài Gòn30.06.2001
9 Anrê Nguyễn Công Thái ĐCV Giuse Sài Gòn30.05.2016
10 Anê Nguyễn Thị Việt MTG Chợ Quán1918
11 Maria Huỳnh Thị Khoa MTG Chợ Quán1922
12 Madalena Nguyễn Thị Sinh MTG Chợ Quán1949
13 Maria Nguyễn Thị Hậu MTG Chợ Quán1952
14 Têrêsa Nguyễn Thị Nhung MTG Chợ Quán1957
15 Maria Huỳnh Thị Bạch Trinh MTG Chợ Quán1959
16 Têrêsa Nguyễn Thị Hương MTG Chợ Quán1971
17 Madalena Huỳnh Ngọc Vẹn MTG Chợ Quán08.06.2002
18 Maria Lorrete Nguyễn Thị Tây Phaolo Thành Chartres1939
19 Maria Nguyễn Thị Ngọc Thích Phaolo Thành Chartres1967
20 Lucia Nguyễn Thị Nhân Phaolo Thành Chartres 
21 Louis Dương Thị Bạch Lan Phaolo Thành Chartres1959
22 Anna Lorrete Nguyễn Thị Lại Phaolo Thành Chartres1947
23 Madalena Nguyễn Thị Quế Phaolo Thành Chartres 
24 Anna Phaolo Thành Chartres 
25 Radegonde Lương Thị Chánh Phaolo Thành Chartres24.07.1931
26 Maria Trần Thị Hưng Phaolo Thành Chartres11.05.1975
27 Cecilia Nguyễn Thị Giàu Phaolo Thành Chartres01.07.1979
28 Anê Nguyễn Thị Phi Phaolo Thành Chartres01.02.1981
29 Maria Lê Thị Hồng Nga Phaolo Thành Chartres02.02.1994
30 Maria Nguyễn Thị Kim Thanh Phaolo Thành Chartres02.02.1994
31 Anê Nguyễn Thị Hồng Diễm Phaolo Thành Chartres12.06.1997
32 Maria Christine Đinh Thị Huệ Đức Mẹ Lên Trời1981
33 Anna Lê Thị Thanh Trà Đức Mẹ Lên Trời08.12.2004
34 Maria Hài Đồng Giêsu Nguyễn Thị Lệ Thu Đức Mẹ Lên Trời12.02.2005
35 Lucia Lương Thị Dinh MTG Thủ Thiêm1879
36 Maria Nguyễn Thị Sáng MTG Thủ Thiêm1898
37 Maria Nguyễn Thị Thiện MTG Thủ Thiêm1905
38 Madalena Dương Thị Kinh MTG Thủ Thiêm23.01.1918
39 Anna Nguyễn Thị Nhựt MTG Thủ Thiêm16.01.1920
40 Lucia Dương Thị Tồn MTG Thủ Thiêm18.01.1923
41 Anna Nguyễn Thị Nay MTG Thủ Thiêm19.01.1924
42 Maria Nguyễn Thị Nữ MTG Thủ Thiêm19.01.1924
43 Maria Lương Thị Thương MTG Thủ Thiêm13.01.1926
44 Anna Nguyễn Thị Hạnh MTG Thủ Thiêm13.01.1926
45 Anna Nguyễn Thị Sâm MTG Thủ Thiêm18.01.1928
46 Madalena Dương Thị Bền MTG Thủ Thiêm25.07.1928
47 Anê Nguyễn Thị Ràng MTG Thủ Thiêm17.01.1934
48 Anna Nguyễn Thị Nhiễu MTG Thủ Thiêm15.01.1936
49 Elisabeth Nguyễn Thị Hiển MTG Thủ Thiêm13.01.1937
50 Maria Nguyễn Thị Nơi MTG Thủ Thiêm 
51 Catarina Nguyễn Thị Linh MTG Thủ Thiêm01.08.1942
52 Cecilia Nguyễn Thị Thu Thanh URSULINE (Paris) 

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT