spot_img

Ngày 16/07: Đức Trinh Nữ Maria núi Camêlô

Ngày 16 tháng 7
ĐỨC MẸ NÚI CAMÊLÔ

I. ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ

Đức Mẹ núi Camêlô còn được biết đến với tên gọi là Đức Mẹ núi Cát Minh, một danh hiệu dành cho Maria trong vai trò là đấng bảo trợ cho Dòng Camêlô. Dòng Camêlô lúc đầu chỉ bao gồm những ẩn sĩ Ki-tô giáo sống trên Núi Camêlô ở Đất Thánh trong thời gian cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13. Họ đã xây dựng một nhà thờ ở đây để dành riêng cho Đức Trinh Nữ, người mà họ tôn sùng là Đấng bảo trợ của nơi này.” Đức Mẹ Núi Camêlô cũng là vị thánh bảo trợ của Chilê.

Camêlô được coi như ngọn núi thánh. Truyền thống cho rằng đây chính là nơi tiên tri Elia đã lên núi này để bảo vệ niềm tin của mình trong cơn bị bách hại, cũng như đã đào tạo những tâm hồn trung thành với Thiên Chúa. Sau đó, các ẩn sĩ được lập thành dòng Carmelô tận hiến cho Ðức Mẹ và sống đời chiêm niệm. Vào thế kỷ thứ XII, Thượng phụ Giáo chủ Albertô thành Giêrusalem đã qui tụ tất cả thành một nhà dòng, ban hành cho họ một quy luật được Giáo hoàng Hônôriô III chuẩn y năm 1226. Cũng năm ấy, Giáo hoàng cho phép mừng trọng thể trong dòng lễ Đức Bà Camêlô.

Vì gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn Đất thánh bị Hồi giáo chiếm đóng, dòng Carmelô đã di chuyển về Cambridge, nước Anh. Thánh Simon Stock là tu viện trưởng đã kêu xin Ðức Mẹ cứu giúp Bộ áo dòng của các tu sĩ được cho là bắt nguồn từ sự kiện Đức Maria hiện ra ngày 16 tháng 7 năm 1251 với thánh Simon Stock và nói: ”Hãy nhận lấy bộ áo dòng này mà Mẹ ban cho dòng và cho tu sĩ như dấu chỉ của lòng ưu ái và sự săn sóc của Mẹ dành cho các con. Đây là dấu hiệu cứu rỗi. Giải thoát mọi hiểm nguy. Ai chết mà mang biểu hiện bình an này, sẽ khỏi bị lửa thiêu đời đời và Mẹ sẽ cứu họ khỏi lửa luyện tội vào ngày thứ bảy sau khi họ qua đời”.

Năm 1674, Lễ mừng Maria núi Camêlô lan rộng tới các nước có vua công giáo. Năm 1679, tới các vương quốc Áo, Bồ Đào Nha. Các nước thuộc quyền giáo hoàng mừng lễ này từ năm 1725. Giáo hoàng Biển Đức XIII phổ biến lễ này trong toàn Giáo hội do sắc lệnh ban hành ngày 24 tháng 9 năm 1726. Ngày 15 tháng 5 năm 1892, Giáo hoàng Lêô XIII đã ban đặc ân “Portiuncula” (ơn đại xá cho ai viếng nhà thờ) trong lễ này.  Lễ này được mừng trong toàn giáo hội công giáo vào ngày 16 tháng 7 hàng năm. (Internet)

II. Đây những đặc ân Mẹ ban cho những ai mang áo Đức Mẹ Núi Cát Minh:

– Ơn được Mẹ nhận làm con riêng và đặc biệt phù trợ

– Ơn được thông công những việc đạo đức của dòng Cát Minh

– Ơn được lãnh các ân xá Giáo Hội ban

– Ơn được Mẹ cứu khỏi luyện ngục vào ngày thứ bảy sau khi qua đời, nếu giữ được đức trong sạch tùy theo bậc sống và ơn kêu gọi của mình, đọc kinh nhật tụng kính Đức Mẹ hàng ngày, hoặc ăn chay kiêng thịt những ngày Giáo Hội chỉ định.

– Ơn được khỏi lửa hỏa ngục đời đời, nghĩa là khi hấp hối mà còn mắc tội trọng, thì sẽ được ơn sám hối xứng đáng và kịp thời.

Đức Thánh Cha Bênêđitô VIII năm 1726 đã phổ biến lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh trong toàn thể Giáo Hội để kính nhớ lần Đức Mẹ hiện ra với thánh Simon Stock (trước đó, lễ này chỉ được mừng kính trong các cộng đoàn dòng Cát Minh).

Năm 1251 khi thánh Simong Stok đang ở nhà dòng tại Cambridge nước Anh, thì nhà dòng gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, cả đêm ngày 15 tháng bảy Ngài cầu khấn với Đức Mẹ, thì sáng ngày 16 tháng 7 Đức Mẹ hiện ra, giữa các thiên thần, Đức Mẹ đội triều thiên, mặc áo dòng Camêlô mà phán:

– Đây là áo Mẹ ban cho các tu sĩ dòng Camêlô. Ai mang áo dòng này khi chết, sẽ không bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

Rồi năm 1314 sau khi Đức giáo hoàng Clêmentê băng hà, các đức hồng y đang họp nhau ở Avignon nước Pháp, thì Đức Mẹ lại hiện ra với đức hồng y Jaacques d’ Euse mà phán:

– Con sẽ là giáo hoàng Gioan của Mẹ. Mẹ muốn con bênh vực dòng Camêlô, và Mẹ hứa rằng: những ai ở trong dòng Camêlô, hay ở trong hội đeo ảnh thánh Mẹ, Mẹ sẽ cứu khỏi hỏa ngục. Còn nếu bị giam cầm trong luyện ngục, thì thứ bảy sau khi người ấy chết, Mẹ sẽ xuống cứu chữa.

Thánh nữ Birgitta quê ở Upsala nước Thụy Điển (Suède) vào năm 1303-1373, đã lập gia đình với một người quí phái. Ngoài những việc đạo đức đối với Chúa, thánh nữ Birgitta còn khuyên dạy con cái gia nhập các hội đoàn của Đức Mẹ và đeo ảnh thánh Đức Mẹ trên mình. Năm ấy, sau khi Carôlô con bà qua đời, trong một cuộc xuất thần, Chúa cho thánh nữ Birgitta, thấy con Carôlô đứng trước tòa Chúa phán xét. Có Đức Mẹ và thiên thần bản mệnh đứng hai bên. Cũng có cả tên quỉ đi theo nữa, tên quỉ đã thưa rằng:

– Lạy Chúa công bằng vô cùng, xin xét xử cho tôi một việc là bất cứ ai khi gần chết, Chúa cũng cho tôi được tự do đến cám dỗ. Còn tên Carôlô khi gần chết, hễ tôi đến cám dỗ, thì Đức Mẹ Maria lại cử người xua đuổi tôi, không cho tôi bén mảng đến gần.

Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời:

– Hỡi loài vô phước, ngươi không biết rằng: Đức Maria Mẹ ta, có quyền đặc biệt bênh vực các con cái riêng của Ngài sao.

Sau đó Đức Mẹ đã dắt Carôlô theo Chúa vào nước thiên đàng.

Anh chị em sẽ không lấy làm lạ, khi nhớ rằng: năm 1251 khi thánh Simong Stok đang ở nhà dòng tại Cambridge nước Anh, thì nhà dòng gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, cả đêm ngày 15 tháng bảy Ngài cầu khấn với Đức Mẹ, thì sáng ngày 16 tháng 7 Đức Mẹ hiện ra, giữa các thiên thần, Đức Mẹ đội triều thiên, mặc áo dòng Camêlô mà phán:

– Đây là áo Mẹ ban cho các tu sĩ dòng Camêlô. Ai mang áo dòng này khi chết, sẽ không bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

Thánh nữ Birgitta quê ở Upsala nước Thụy Điển (Suède) vào năm 1303-1373, đã lập gia đình với một người quí phái. Ngoài những việc đạo đức đối với Chúa, thánh nữ Birgitta còn khuyên dạy con cái gia nhập các hội đoàn của Đức Mẹ và đeo ảnh thánh Đức Mẹ trên mình. Năm ấy, sau khi Camêlô con bà qua đời, trong một cuộc xuất thần, Chúa cho thánh nữ Birgitta, thấy con Carôlô đứng trước tòa Chúa phán xét. Có Đức Mẹ và thiên thần bản mệnh đứng hai bên. Cũng có cả tên quỉ đi theo nữa, tên quỉ đã thưa rằng:

– Lạy Chúa công bằng vô cùng, xin xét xử cho tôi một việc là bất cứ ai khi gần chết, Chúa cũng cho tôi được tự do đến cám dỗ. Còn tên Carulo khi gần chết, hễ tôi đến cám dỗ, thì Đức Mẹ Maria lại cử người xua đuổi tôi, không cho tôi bén mảng đến gần.

Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời:

– Hỡi loài vô phước, ngươi không biết rằng: Đức Maria Mẹ ta, có quyền đặc biệt bênh vực các con cái riêng của Ngài sao.

Sau đó Đức Mẹ đã dắt Camêlô theo Chúa vào nước thiên đàng.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Ngày 16/07: Đức Trinh Nữ Maria núi Camêlô

Ngày 16 tháng 7
ĐỨC MẸ NÚI CAMÊLÔ

I. ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ

Đức Mẹ núi Camêlô còn được biết đến với tên gọi là Đức Mẹ núi Cát Minh, một danh hiệu dành cho Maria trong vai trò là đấng bảo trợ cho Dòng Camêlô. Dòng Camêlô lúc đầu chỉ bao gồm những ẩn sĩ Ki-tô giáo sống trên Núi Camêlô ở Đất Thánh trong thời gian cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13. Họ đã xây dựng một nhà thờ ở đây để dành riêng cho Đức Trinh Nữ, người mà họ tôn sùng là Đấng bảo trợ của nơi này.” Đức Mẹ Núi Camêlô cũng là vị thánh bảo trợ của Chilê.

Camêlô được coi như ngọn núi thánh. Truyền thống cho rằng đây chính là nơi tiên tri Elia đã lên núi này để bảo vệ niềm tin của mình trong cơn bị bách hại, cũng như đã đào tạo những tâm hồn trung thành với Thiên Chúa. Sau đó, các ẩn sĩ được lập thành dòng Carmelô tận hiến cho Ðức Mẹ và sống đời chiêm niệm. Vào thế kỷ thứ XII, Thượng phụ Giáo chủ Albertô thành Giêrusalem đã qui tụ tất cả thành một nhà dòng, ban hành cho họ một quy luật được Giáo hoàng Hônôriô III chuẩn y năm 1226. Cũng năm ấy, Giáo hoàng cho phép mừng trọng thể trong dòng lễ Đức Bà Camêlô.

Vì gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn Đất thánh bị Hồi giáo chiếm đóng, dòng Carmelô đã di chuyển về Cambridge, nước Anh. Thánh Simon Stock là tu viện trưởng đã kêu xin Ðức Mẹ cứu giúp Bộ áo dòng của các tu sĩ được cho là bắt nguồn từ sự kiện Đức Maria hiện ra ngày 16 tháng 7 năm 1251 với thánh Simon Stock và nói: ”Hãy nhận lấy bộ áo dòng này mà Mẹ ban cho dòng và cho tu sĩ như dấu chỉ của lòng ưu ái và sự săn sóc của Mẹ dành cho các con. Đây là dấu hiệu cứu rỗi. Giải thoát mọi hiểm nguy. Ai chết mà mang biểu hiện bình an này, sẽ khỏi bị lửa thiêu đời đời và Mẹ sẽ cứu họ khỏi lửa luyện tội vào ngày thứ bảy sau khi họ qua đời”.

Năm 1674, Lễ mừng Maria núi Camêlô lan rộng tới các nước có vua công giáo. Năm 1679, tới các vương quốc Áo, Bồ Đào Nha. Các nước thuộc quyền giáo hoàng mừng lễ này từ năm 1725. Giáo hoàng Biển Đức XIII phổ biến lễ này trong toàn Giáo hội do sắc lệnh ban hành ngày 24 tháng 9 năm 1726. Ngày 15 tháng 5 năm 1892, Giáo hoàng Lêô XIII đã ban đặc ân “Portiuncula” (ơn đại xá cho ai viếng nhà thờ) trong lễ này.  Lễ này được mừng trong toàn giáo hội công giáo vào ngày 16 tháng 7 hàng năm. (Internet)

II. Đây những đặc ân Mẹ ban cho những ai mang áo Đức Mẹ Núi Cát Minh:

– Ơn được Mẹ nhận làm con riêng và đặc biệt phù trợ

– Ơn được thông công những việc đạo đức của dòng Cát Minh

– Ơn được lãnh các ân xá Giáo Hội ban

– Ơn được Mẹ cứu khỏi luyện ngục vào ngày thứ bảy sau khi qua đời, nếu giữ được đức trong sạch tùy theo bậc sống và ơn kêu gọi của mình, đọc kinh nhật tụng kính Đức Mẹ hàng ngày, hoặc ăn chay kiêng thịt những ngày Giáo Hội chỉ định.

– Ơn được khỏi lửa hỏa ngục đời đời, nghĩa là khi hấp hối mà còn mắc tội trọng, thì sẽ được ơn sám hối xứng đáng và kịp thời.

Đức Thánh Cha Bênêđitô VIII năm 1726 đã phổ biến lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh trong toàn thể Giáo Hội để kính nhớ lần Đức Mẹ hiện ra với thánh Simon Stock (trước đó, lễ này chỉ được mừng kính trong các cộng đoàn dòng Cát Minh).

Năm 1251 khi thánh Simong Stok đang ở nhà dòng tại Cambridge nước Anh, thì nhà dòng gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, cả đêm ngày 15 tháng bảy Ngài cầu khấn với Đức Mẹ, thì sáng ngày 16 tháng 7 Đức Mẹ hiện ra, giữa các thiên thần, Đức Mẹ đội triều thiên, mặc áo dòng Camêlô mà phán:

– Đây là áo Mẹ ban cho các tu sĩ dòng Camêlô. Ai mang áo dòng này khi chết, sẽ không bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

Rồi năm 1314 sau khi Đức giáo hoàng Clêmentê băng hà, các đức hồng y đang họp nhau ở Avignon nước Pháp, thì Đức Mẹ lại hiện ra với đức hồng y Jaacques d’ Euse mà phán:

– Con sẽ là giáo hoàng Gioan của Mẹ. Mẹ muốn con bênh vực dòng Camêlô, và Mẹ hứa rằng: những ai ở trong dòng Camêlô, hay ở trong hội đeo ảnh thánh Mẹ, Mẹ sẽ cứu khỏi hỏa ngục. Còn nếu bị giam cầm trong luyện ngục, thì thứ bảy sau khi người ấy chết, Mẹ sẽ xuống cứu chữa.

Thánh nữ Birgitta quê ở Upsala nước Thụy Điển (Suède) vào năm 1303-1373, đã lập gia đình với một người quí phái. Ngoài những việc đạo đức đối với Chúa, thánh nữ Birgitta còn khuyên dạy con cái gia nhập các hội đoàn của Đức Mẹ và đeo ảnh thánh Đức Mẹ trên mình. Năm ấy, sau khi Carôlô con bà qua đời, trong một cuộc xuất thần, Chúa cho thánh nữ Birgitta, thấy con Carôlô đứng trước tòa Chúa phán xét. Có Đức Mẹ và thiên thần bản mệnh đứng hai bên. Cũng có cả tên quỉ đi theo nữa, tên quỉ đã thưa rằng:

– Lạy Chúa công bằng vô cùng, xin xét xử cho tôi một việc là bất cứ ai khi gần chết, Chúa cũng cho tôi được tự do đến cám dỗ. Còn tên Carôlô khi gần chết, hễ tôi đến cám dỗ, thì Đức Mẹ Maria lại cử người xua đuổi tôi, không cho tôi bén mảng đến gần.

Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời:

– Hỡi loài vô phước, ngươi không biết rằng: Đức Maria Mẹ ta, có quyền đặc biệt bênh vực các con cái riêng của Ngài sao.

Sau đó Đức Mẹ đã dắt Carôlô theo Chúa vào nước thiên đàng.

Anh chị em sẽ không lấy làm lạ, khi nhớ rằng: năm 1251 khi thánh Simong Stok đang ở nhà dòng tại Cambridge nước Anh, thì nhà dòng gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, cả đêm ngày 15 tháng bảy Ngài cầu khấn với Đức Mẹ, thì sáng ngày 16 tháng 7 Đức Mẹ hiện ra, giữa các thiên thần, Đức Mẹ đội triều thiên, mặc áo dòng Camêlô mà phán:

– Đây là áo Mẹ ban cho các tu sĩ dòng Camêlô. Ai mang áo dòng này khi chết, sẽ không bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

Thánh nữ Birgitta quê ở Upsala nước Thụy Điển (Suède) vào năm 1303-1373, đã lập gia đình với một người quí phái. Ngoài những việc đạo đức đối với Chúa, thánh nữ Birgitta còn khuyên dạy con cái gia nhập các hội đoàn của Đức Mẹ và đeo ảnh thánh Đức Mẹ trên mình. Năm ấy, sau khi Camêlô con bà qua đời, trong một cuộc xuất thần, Chúa cho thánh nữ Birgitta, thấy con Carôlô đứng trước tòa Chúa phán xét. Có Đức Mẹ và thiên thần bản mệnh đứng hai bên. Cũng có cả tên quỉ đi theo nữa, tên quỉ đã thưa rằng:

– Lạy Chúa công bằng vô cùng, xin xét xử cho tôi một việc là bất cứ ai khi gần chết, Chúa cũng cho tôi được tự do đến cám dỗ. Còn tên Carulo khi gần chết, hễ tôi đến cám dỗ, thì Đức Mẹ Maria lại cử người xua đuổi tôi, không cho tôi bén mảng đến gần.

Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời:

– Hỡi loài vô phước, ngươi không biết rằng: Đức Maria Mẹ ta, có quyền đặc biệt bênh vực các con cái riêng của Ngài sao.

Sau đó Đức Mẹ đã dắt Camêlô theo Chúa vào nước thiên đàng.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT