TỔNG GIÁO PHẬN TP. HỒ CHÍ MINH
HẠT HÓC MÔN
GIÁO XỨ TÂN QUY

Địa chỉ: 1/1 Bùi Công Trừng, Ấp 2, Xã Nhị Bình