spot_img

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 20/11/2022

  1. Từ thứ hai 21/11/2022 đến chiều thứ sáu 25/11/2022: Các cha trong tổng Giáo phận sẽ đi thường huấn tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse. Do đó, chỉ có Thánh lễ sáng lúc 05:00. Xin Cộng đoàn cùng cầu nguyện cho những ngày Thường Huấn của các Cha được diễn ra thật tốt đẹp theo Thánh ý của Chúa.

2. Thứ bảy 26/11: các thánh lễ như bình thường.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 20/11/2022

  1. Từ thứ hai 21/11/2022 đến chiều thứ sáu 25/11/2022: Các cha trong tổng Giáo phận sẽ đi thường huấn tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse. Do đó, chỉ có Thánh lễ sáng lúc 05:00. Xin Cộng đoàn cùng cầu nguyện cho những ngày Thường Huấn của các Cha được diễn ra thật tốt đẹp theo Thánh ý của Chúa.

2. Thứ bảy 26/11: các thánh lễ như bình thường.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT