spot_img

Thứ bảy – Ngày 07/01 (Ga 2,1-11)

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa

Tin mừng: Ga 2, 1-11

Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới.

Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”.

Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến”.

Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, phải làm theo”.

Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”.

Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc”, và họ đã đem đi.

Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: “Ai cũng đều đem rượu ngon ra trước, khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này”.

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Đức Mẹ đã can thiệp vào tiệc cưới Ca-na để họ khỏi mất niềm vui và hạnh phúc. Vai trò của Đức Mẹ thật quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Chúng ta hãy chạy đến bên Mẹ để được Mẹ chỉ dẫn đi tìm Thánh Ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ đầy lòng nhân hậu, hằng quan tâm đến người khác. Mẹ sẵn sàng chia sẻ và can thiệp vào cuộc sống chúng con nơi gian trần. Ở tiệc cưới Ca-na, Mẹ đã đến dự tiệc không như một người khách bình thường, mà Mẹ đến với tâm trạng như người nhà của đôi tân hôn. Mẹ chia sẻ nỗi niềm băn khoăn lo lắng với gia đình nhà đám khi hũ rượu đã cạn. Mẹ chạy đến kêu xin Chúa can thiệp giúp đỡ họ.

Hôm nay con cầu nguyện cho gia đình con và các gia đình trên thế giới. Trong cuộc sống gia đình, chúng con cũng gặp biết bao nhiêu khó khăn, trăn trở. Có những lúc cuộc sống như rơi vào thế kẹt, không có lối ra. Có những lần con trằn trọc suy tư suốt bao đêm mà không tìm được phương thế nào để giải quyết những khúc mắc của cuộc sống vất vả lao đao. Nhưng con tin chắc rằng những lúc đó Đức Mẹ vẫn ở bên con, vẫn nhập cuộc với con, cùng chia sẻ bao ưu tư với con. Xin cho con biết chạy đến với Đức Mẹ để được Mẹ chỉ bảo con phải làm gì cho hợp ý Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, các gia nhân đã nghe lời Mẹ mà làm theo lời Chúa bảo, và cuối cùng họ đã có được những hũ rượu ngon, đã cứu vãn được niềm vui và hạnh phúc. Xin Chúa cho các gia đình biết luôn trở về với Lời Chúa mỗi ngày, biết lắng nghe tiếng Chúa, biết làm theo ý Chúa. Xin cho chúng con biết chạy đến với Đức Mẹ để lắng nghe lời Mẹ dạy: “Chúa bảo gì thì cứ làm theo”. Amen.

Ghi nhớ“Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”

Nguồn: TGP Sài Gòn

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Thứ bảy – Ngày 07/01 (Ga 2,1-11)

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa

Tin mừng: Ga 2, 1-11

Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới.

Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”.

Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến”.

Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, phải làm theo”.

Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”.

Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc”, và họ đã đem đi.

Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: “Ai cũng đều đem rượu ngon ra trước, khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này”.

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Đức Mẹ đã can thiệp vào tiệc cưới Ca-na để họ khỏi mất niềm vui và hạnh phúc. Vai trò của Đức Mẹ thật quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Chúng ta hãy chạy đến bên Mẹ để được Mẹ chỉ dẫn đi tìm Thánh Ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ đầy lòng nhân hậu, hằng quan tâm đến người khác. Mẹ sẵn sàng chia sẻ và can thiệp vào cuộc sống chúng con nơi gian trần. Ở tiệc cưới Ca-na, Mẹ đã đến dự tiệc không như một người khách bình thường, mà Mẹ đến với tâm trạng như người nhà của đôi tân hôn. Mẹ chia sẻ nỗi niềm băn khoăn lo lắng với gia đình nhà đám khi hũ rượu đã cạn. Mẹ chạy đến kêu xin Chúa can thiệp giúp đỡ họ.

Hôm nay con cầu nguyện cho gia đình con và các gia đình trên thế giới. Trong cuộc sống gia đình, chúng con cũng gặp biết bao nhiêu khó khăn, trăn trở. Có những lúc cuộc sống như rơi vào thế kẹt, không có lối ra. Có những lần con trằn trọc suy tư suốt bao đêm mà không tìm được phương thế nào để giải quyết những khúc mắc của cuộc sống vất vả lao đao. Nhưng con tin chắc rằng những lúc đó Đức Mẹ vẫn ở bên con, vẫn nhập cuộc với con, cùng chia sẻ bao ưu tư với con. Xin cho con biết chạy đến với Đức Mẹ để được Mẹ chỉ bảo con phải làm gì cho hợp ý Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, các gia nhân đã nghe lời Mẹ mà làm theo lời Chúa bảo, và cuối cùng họ đã có được những hũ rượu ngon, đã cứu vãn được niềm vui và hạnh phúc. Xin Chúa cho các gia đình biết luôn trở về với Lời Chúa mỗi ngày, biết lắng nghe tiếng Chúa, biết làm theo ý Chúa. Xin cho chúng con biết chạy đến với Đức Mẹ để lắng nghe lời Mẹ dạy: “Chúa bảo gì thì cứ làm theo”. Amen.

Ghi nhớ“Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”

Nguồn: TGP Sài Gòn

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT