spot_img

Chúa nhật 1 mùa Chay năm A (Mt 4,1-11)

Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ.

Bài đọc 1: St 2,7-9; 3,1-7

Thiên Chúa dựng nên hai ông bà nguyên tổ. Ông bà phạm tội.

Bài trích sách Sáng thế.

7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.

1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo: ‘Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?’ 2 Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. 3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: ‘Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.’” 4 Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! 5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” 6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. 7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân.

Đáp ca: Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14 và 17 (Đ. x. c.3a)

Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

3Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.4Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

5Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.6aCon đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

12Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.13Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

14Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;17Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

Bài đọc 2: Rm 5,12-19 

Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. 13 Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. 14 Thế mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới.

15 Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. 16 Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. 17 Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.

18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. 19 Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.

Tin mừng: Mt 4,1-11

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.

2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.

3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!”

4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”

10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Suy niệm: Ðức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Ðã là người có tự do và trách nhiệm, nên phải lựa chọn, và đó chính là những thử thách. Cơn thử thách của Ðức Giêsu nhắm đẩy Ngài đi trái ý Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha muốn Ngài thực hiện ơn cứu độ bằng con đường khổ nạn. Cơn cám dỗ lại xúi bẩy Ngài tỏ uy quyền vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng tất cả các mưu chước của sa tan đều bị Ðức Giêsu đánh gục. Ðức Giêsu đã khiêm hạ sống thân phận tự hủy để ý Cha được nên trọn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm hạ sống trọn kiếp người như chúng con. Chúa cũng muốn trải qua những thử thách để cảm thông và trao kinh nghiệm chiến thắng cho chúng con. Gương của Chúa dạy chúng con: Muốn thắng cám dỗ, chúng con phải cầu nguyện. Muốn thắng cám dỗ, chúng con phải dùng lời Chúa. Muốn thắng cám dỗ, chúng con phải nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng con làm trọn ý Thiên Chúa Cha. Amen.

Ghi nhớ“Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ”.

Suy niệm (Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ)

ĐƯỢC DẪN VÀO HOANG ĐỊA

Phạm tội không thuộc về phận người,

Nhưng bị cám dỗ thì làm người ai cũng phải chịu.

Cả Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, cũng chịu cám dỗ.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy cơn cám dỗ đầu tiên của Ngài.

Nhưng Tin Mừng Mát-thêu cho thấy Ngài còn gặp nhiều cám dỗ khác.

Đám đông cám dỗ Ngài làm một dấu lạ từ trời (Mt 16,1).

Chính Ngài thấy mình bị cám dỗ lùi bước trong Vườn Dầu (Mt 26,39.42).

hay có những kẻ cám dỗ Ngài xuống khỏi thập giá (Mt 27,39-44).

Có khi Xatan cám dỗ ngọt ngào qua anh môn đệ Phêrô (Mt 16,21-23).

Đức Giêsu đã thắng mọi cơn cám dỗ trong đời

chỉ vì Ngài biết mình là Con, luôn muốn làm điều đẹp ý Cha.

Đức Giêsu đã không biến cục đá thành bánh, dù Ngài rất đói.

Sau này Ngài cũng không bao giờ làm phép lạ để nuôi mình.

Ngài từng chấp nhận đói và khát như các môn đệ.

Đức Giêsu cũng không liều lĩnh lao mình vào chỗ hiểm nguy,

rồi đòi Thiên Chúa phải bảo vệ mạng sống của mình.

Khi bị đe dọa, nhiều lần Ngài trốn lánh đi, vì biết giờ Ngài chưa đến.

Đức Giêsu đã từ chối mọi vinh quang và quyền lực thế trần

mà quỷ bày ra trước mắt Ngài, với lời mời mọc đầy hứa hẹn.

Ngài từ chối sấp mình bái lạy Xatan

vì Ngài chỉ muốn thờ phượng Cha mà thôi.

Con rắn ranh ma đã cám dỗ bà Eva ăn trái cây mà Chúa cấm.

Bà đã trò chuyện với con rắn, đã nhìn, đã thèm, và đã bất tuân,

rồi lôi kéo cả Ađam cùng sa ngã (St 3).

Dân Do-thái ngày xưa, khi đi trong hoang địa, cũng đã chịu cám dỗ.

Họ đã kêu ca về chuyện bánh ăn, nước uống,

đã thách thức Đức Chúa ở Mê-ri-ba, ở Ma-xa (Xh 17, 1-7),

và đã sụp xuống để lạy con bê được đúc bằng vàng của họ (Xh 32).

Đức Giêsu đã cứu nhân loại bằng sự vâng phục của người Con.

Ngài cho chúng ta niềm hy vọng khi sống trên đời.

Đường đời nào cũng nhiều cám dỗ, thử thách, chông gai.

Con người nhiều khi thấy mình bất lực, yếu đuối, mong manh.

Nhưng nhờ ơn Chúa, thắng được cám dỗ là điều có thể.

Chúng ta cần học cách thắng cơn cám dỗ của Đức Giêsu.

Ngài chỉ thắng các cơn cám dỗ sau khi đã ăn chay 40 đêm ngày.

Ăn chay làm con người yếu mệt,

nhưng cũng làm con người thêm nhẹ nhàng và mạnh mẽ.

Hoang địa là nơi có cả Cha, Con và Thánh Thần,

vì chính Thần Khí đưa Ngài vào đây để gặp Cha trước khi lên đường.

Hoang địa là nơi Đức Giêsu ở một mình, gặp gỡ Cha, cầu nguyện,

và được Cha định hướng cho bước đường sứ vụ sắp tới.

Nhờ biết được kế hoạch của Cha mà Ngài nhận ra ngay mưu mô của quỷ

khi nó đưa ra những đề nghị nham hiểm ẩn dưới lớp áo hiền lành.

Đức Giêsu đã thắng ba cơn cám dỗ nhờ trưng ra ba câu Lời Chúa.

Lời Chúa đủ sức mạnh để làm câm miệng Xatan và bắt nó rút lui.

Cái bi đát và cao cả của phận người là luôn bị cám dỗ,

vì “Quỷ dữ, thù địch của anh em,

như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5,8).

Chẳng nên giả vờ là mình ít khi bị cám dỗ.

Cũng chẳng nên giấu kín những cám dỗ của mình.

Mùa Chay là thời gian “bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng”.

Chỉ mong chúng ta biết ăn chay, cầu nguyện và đọc Lời Chúa như Giêsu,

để chiến thắng được những cám dỗ khó nhận ra mỗi ngày.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Đôi khi con thấy mình thiếu lịch sự với Chúa,

nhưng lại lịch sự với nhiều người.

Con thường sợ làm người khác buồn,

sợ mình cư xử thiếu tế nhị,

nhưng con ít nghĩ đến chuyện làm Chúa hài lòng.

Con chỉ làm những gì con thích,

dù biết Chúa không ưa.

Con luôn bắt Chúa phải đợi con

vì con thường đặt Chúa sau nhiều thứ khác.

Xin cho con lịch sự hơn với Chúa,

niềm nở đón Chúa vào nhà như ông Da-kêu,

và tập trung như chị Maria khi ngồi lắng nghe Lời Chúa.

Để nếu con không thể tiếp Chúa như một vị khách quý,

thì xin con biết đón Chúa như một người bạn thân.

Suy niệm (Lm. Nguyễn Vinh Sơn, SCJ.)

Câu chuyện

Hai người nghiện rượu trở lại đạo. Một người nói: Từ khi nhập đạo, anh từ bỏ hoàn toàn tật uống rượu. Làm trong nhà hàng mà anh chẳng thèm rượu chút nào.

Người kia nói: Không phải ngày một ngày hai mà tôi bỏ được rượu, nhưng Chúa gìn giữ tôi, không còn say sưa như trước…

Thiên Chúa xử sự với con cái mình mỗi người một cách. Có người được Chúa cất khỏi mọi cám dỗ. Có người Chúa để cho cám dỗ vẫn xảy tới, nhưng Ngài ban ơn để họ khỏi sa chước cám dỗ.

Suy niệm

Chúa Giêsu cũng đã bước vào kinh nghiệm của thân phận con người như chúng ta trong ba cơn cám dỗ nặng nề: ăn uống, cơm áo gạo tiền, giàu sang, quyền bính… Ngài mang nhân tính cùng với con người bước vào hoang địa thử thách cuộc đời. Chính trong thử thách, cám dỗ, Đức Giêsu đã đưa vào sức mạnh của Thiên Chúa qua Lời Chúa để vượt qua. Hình ảnh này gợi nên cho chúng ta những người con đang sống giữa những thử thách gian nan cuộc đời càng bám víu vào Thiên Chúa, như Chúa Giêsu giữa những thất vọng nhất trên thập tự lại bám víu vào Cha. Chính vì lẽ đó, thánh Phaolô đã cảm nghiệm được sự chiến thắng giữa cơn gian nan thử thách: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ?… Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta” (Rm 8,35-37).

Cuối cùng, Ngài đã chiến thắng vinh hiển. Những cơn cám dỗ, thử thách vẫn kéo dài suốt cuộc sống của Ngài, như Kinh Thánh đã viết: “Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ cơ hội khác” (Lc 4,13). Trong suốt cuộc đời Ngài, Chúa Giêsu đã cảm nghiệm trận chiến nội tâm giữa điều thiện và điều ác giống hệt chúng ta. Chiến thắng của Chúa cho chúng ta tin rằng, Chúa Giêsu có quyền năng hơn tội lỗi và Satan. Với Ngài, chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại mà tự thân chúng ta chẳng thể thực hiện được.

Cho nên, trước sự mạnh mẽ của những thử thách, cám dỗ trong cuộc đời không làm chúng ta thất vọng, trái lại nó là lời kêu gọi khẩn thiết lòng thương xót của Thiên Chúa. Trước cái “dữ” của tội lỗi, cái thất vọng vì sức chịu đựng của con người không thể đảm đương những thử thách, chúng ta nhìn lên Thiên Chúa và chắc chắn sẽ được Ngài xót thương.

Cuộc sống luôn có những thử thách để tranh đấu, mỗi người có những hoàn cảnh riêng biệt. Chỉ có trong chiến đấu và chiến thắng, con người mới tỏ hiện một con người được cứu độ trong Đức Kitô, Đấng đã không ngừng chiến đấu, giữ được nhân tính không vết nhơ: “Vị Thượng tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4,15).

Nhìn vào hình ảnh Chúa Kitô bị thử thách và chiến thắng, chúng ta được thêm sức mạnh, trong những hoàn cảnh gian nan nhất với sự kiên trung chiến đấu: “Lửa thử vàng, gian nan thử người công chính” (Cn 17,3), và tâm hồn tràn ngập lời di chúc Chúa Kitô: “Trong thế gian, anh em sẽ gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

Ý lực sống

“Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,
Chúa đáp lời và giải thoát tôi”

(Tv 117,5).

Nguồn: TGP Sài Gòn

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Chúa nhật 1 mùa Chay năm A (Mt 4,1-11)

Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ.

Bài đọc 1: St 2,7-9; 3,1-7

Thiên Chúa dựng nên hai ông bà nguyên tổ. Ông bà phạm tội.

Bài trích sách Sáng thế.

7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.

1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo: ‘Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?’ 2 Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. 3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: ‘Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.’” 4 Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! 5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” 6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. 7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân.

Đáp ca: Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14 và 17 (Đ. x. c.3a)

Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

3Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.4Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

5Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.6aCon đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

12Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.13Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

14Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;17Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

Bài đọc 2: Rm 5,12-19 

Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. 13 Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. 14 Thế mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới.

15 Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. 16 Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. 17 Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.

18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. 19 Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.

Tin mừng: Mt 4,1-11

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.

2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.

3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!”

4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”

10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Suy niệm: Ðức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Ðã là người có tự do và trách nhiệm, nên phải lựa chọn, và đó chính là những thử thách. Cơn thử thách của Ðức Giêsu nhắm đẩy Ngài đi trái ý Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha muốn Ngài thực hiện ơn cứu độ bằng con đường khổ nạn. Cơn cám dỗ lại xúi bẩy Ngài tỏ uy quyền vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng tất cả các mưu chước của sa tan đều bị Ðức Giêsu đánh gục. Ðức Giêsu đã khiêm hạ sống thân phận tự hủy để ý Cha được nên trọn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm hạ sống trọn kiếp người như chúng con. Chúa cũng muốn trải qua những thử thách để cảm thông và trao kinh nghiệm chiến thắng cho chúng con. Gương của Chúa dạy chúng con: Muốn thắng cám dỗ, chúng con phải cầu nguyện. Muốn thắng cám dỗ, chúng con phải dùng lời Chúa. Muốn thắng cám dỗ, chúng con phải nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng con làm trọn ý Thiên Chúa Cha. Amen.

Ghi nhớ“Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ”.

Suy niệm (Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ)

ĐƯỢC DẪN VÀO HOANG ĐỊA

Phạm tội không thuộc về phận người,

Nhưng bị cám dỗ thì làm người ai cũng phải chịu.

Cả Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, cũng chịu cám dỗ.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy cơn cám dỗ đầu tiên của Ngài.

Nhưng Tin Mừng Mát-thêu cho thấy Ngài còn gặp nhiều cám dỗ khác.

Đám đông cám dỗ Ngài làm một dấu lạ từ trời (Mt 16,1).

Chính Ngài thấy mình bị cám dỗ lùi bước trong Vườn Dầu (Mt 26,39.42).

hay có những kẻ cám dỗ Ngài xuống khỏi thập giá (Mt 27,39-44).

Có khi Xatan cám dỗ ngọt ngào qua anh môn đệ Phêrô (Mt 16,21-23).

Đức Giêsu đã thắng mọi cơn cám dỗ trong đời

chỉ vì Ngài biết mình là Con, luôn muốn làm điều đẹp ý Cha.

Đức Giêsu đã không biến cục đá thành bánh, dù Ngài rất đói.

Sau này Ngài cũng không bao giờ làm phép lạ để nuôi mình.

Ngài từng chấp nhận đói và khát như các môn đệ.

Đức Giêsu cũng không liều lĩnh lao mình vào chỗ hiểm nguy,

rồi đòi Thiên Chúa phải bảo vệ mạng sống của mình.

Khi bị đe dọa, nhiều lần Ngài trốn lánh đi, vì biết giờ Ngài chưa đến.

Đức Giêsu đã từ chối mọi vinh quang và quyền lực thế trần

mà quỷ bày ra trước mắt Ngài, với lời mời mọc đầy hứa hẹn.

Ngài từ chối sấp mình bái lạy Xatan

vì Ngài chỉ muốn thờ phượng Cha mà thôi.

Con rắn ranh ma đã cám dỗ bà Eva ăn trái cây mà Chúa cấm.

Bà đã trò chuyện với con rắn, đã nhìn, đã thèm, và đã bất tuân,

rồi lôi kéo cả Ađam cùng sa ngã (St 3).

Dân Do-thái ngày xưa, khi đi trong hoang địa, cũng đã chịu cám dỗ.

Họ đã kêu ca về chuyện bánh ăn, nước uống,

đã thách thức Đức Chúa ở Mê-ri-ba, ở Ma-xa (Xh 17, 1-7),

và đã sụp xuống để lạy con bê được đúc bằng vàng của họ (Xh 32).

Đức Giêsu đã cứu nhân loại bằng sự vâng phục của người Con.

Ngài cho chúng ta niềm hy vọng khi sống trên đời.

Đường đời nào cũng nhiều cám dỗ, thử thách, chông gai.

Con người nhiều khi thấy mình bất lực, yếu đuối, mong manh.

Nhưng nhờ ơn Chúa, thắng được cám dỗ là điều có thể.

Chúng ta cần học cách thắng cơn cám dỗ của Đức Giêsu.

Ngài chỉ thắng các cơn cám dỗ sau khi đã ăn chay 40 đêm ngày.

Ăn chay làm con người yếu mệt,

nhưng cũng làm con người thêm nhẹ nhàng và mạnh mẽ.

Hoang địa là nơi có cả Cha, Con và Thánh Thần,

vì chính Thần Khí đưa Ngài vào đây để gặp Cha trước khi lên đường.

Hoang địa là nơi Đức Giêsu ở một mình, gặp gỡ Cha, cầu nguyện,

và được Cha định hướng cho bước đường sứ vụ sắp tới.

Nhờ biết được kế hoạch của Cha mà Ngài nhận ra ngay mưu mô của quỷ

khi nó đưa ra những đề nghị nham hiểm ẩn dưới lớp áo hiền lành.

Đức Giêsu đã thắng ba cơn cám dỗ nhờ trưng ra ba câu Lời Chúa.

Lời Chúa đủ sức mạnh để làm câm miệng Xatan và bắt nó rút lui.

Cái bi đát và cao cả của phận người là luôn bị cám dỗ,

vì “Quỷ dữ, thù địch của anh em,

như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5,8).

Chẳng nên giả vờ là mình ít khi bị cám dỗ.

Cũng chẳng nên giấu kín những cám dỗ của mình.

Mùa Chay là thời gian “bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng”.

Chỉ mong chúng ta biết ăn chay, cầu nguyện và đọc Lời Chúa như Giêsu,

để chiến thắng được những cám dỗ khó nhận ra mỗi ngày.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Đôi khi con thấy mình thiếu lịch sự với Chúa,

nhưng lại lịch sự với nhiều người.

Con thường sợ làm người khác buồn,

sợ mình cư xử thiếu tế nhị,

nhưng con ít nghĩ đến chuyện làm Chúa hài lòng.

Con chỉ làm những gì con thích,

dù biết Chúa không ưa.

Con luôn bắt Chúa phải đợi con

vì con thường đặt Chúa sau nhiều thứ khác.

Xin cho con lịch sự hơn với Chúa,

niềm nở đón Chúa vào nhà như ông Da-kêu,

và tập trung như chị Maria khi ngồi lắng nghe Lời Chúa.

Để nếu con không thể tiếp Chúa như một vị khách quý,

thì xin con biết đón Chúa như một người bạn thân.

Suy niệm (Lm. Nguyễn Vinh Sơn, SCJ.)

Câu chuyện

Hai người nghiện rượu trở lại đạo. Một người nói: Từ khi nhập đạo, anh từ bỏ hoàn toàn tật uống rượu. Làm trong nhà hàng mà anh chẳng thèm rượu chút nào.

Người kia nói: Không phải ngày một ngày hai mà tôi bỏ được rượu, nhưng Chúa gìn giữ tôi, không còn say sưa như trước…

Thiên Chúa xử sự với con cái mình mỗi người một cách. Có người được Chúa cất khỏi mọi cám dỗ. Có người Chúa để cho cám dỗ vẫn xảy tới, nhưng Ngài ban ơn để họ khỏi sa chước cám dỗ.

Suy niệm

Chúa Giêsu cũng đã bước vào kinh nghiệm của thân phận con người như chúng ta trong ba cơn cám dỗ nặng nề: ăn uống, cơm áo gạo tiền, giàu sang, quyền bính… Ngài mang nhân tính cùng với con người bước vào hoang địa thử thách cuộc đời. Chính trong thử thách, cám dỗ, Đức Giêsu đã đưa vào sức mạnh của Thiên Chúa qua Lời Chúa để vượt qua. Hình ảnh này gợi nên cho chúng ta những người con đang sống giữa những thử thách gian nan cuộc đời càng bám víu vào Thiên Chúa, như Chúa Giêsu giữa những thất vọng nhất trên thập tự lại bám víu vào Cha. Chính vì lẽ đó, thánh Phaolô đã cảm nghiệm được sự chiến thắng giữa cơn gian nan thử thách: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ?… Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta” (Rm 8,35-37).

Cuối cùng, Ngài đã chiến thắng vinh hiển. Những cơn cám dỗ, thử thách vẫn kéo dài suốt cuộc sống của Ngài, như Kinh Thánh đã viết: “Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ cơ hội khác” (Lc 4,13). Trong suốt cuộc đời Ngài, Chúa Giêsu đã cảm nghiệm trận chiến nội tâm giữa điều thiện và điều ác giống hệt chúng ta. Chiến thắng của Chúa cho chúng ta tin rằng, Chúa Giêsu có quyền năng hơn tội lỗi và Satan. Với Ngài, chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại mà tự thân chúng ta chẳng thể thực hiện được.

Cho nên, trước sự mạnh mẽ của những thử thách, cám dỗ trong cuộc đời không làm chúng ta thất vọng, trái lại nó là lời kêu gọi khẩn thiết lòng thương xót của Thiên Chúa. Trước cái “dữ” của tội lỗi, cái thất vọng vì sức chịu đựng của con người không thể đảm đương những thử thách, chúng ta nhìn lên Thiên Chúa và chắc chắn sẽ được Ngài xót thương.

Cuộc sống luôn có những thử thách để tranh đấu, mỗi người có những hoàn cảnh riêng biệt. Chỉ có trong chiến đấu và chiến thắng, con người mới tỏ hiện một con người được cứu độ trong Đức Kitô, Đấng đã không ngừng chiến đấu, giữ được nhân tính không vết nhơ: “Vị Thượng tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4,15).

Nhìn vào hình ảnh Chúa Kitô bị thử thách và chiến thắng, chúng ta được thêm sức mạnh, trong những hoàn cảnh gian nan nhất với sự kiên trung chiến đấu: “Lửa thử vàng, gian nan thử người công chính” (Cn 17,3), và tâm hồn tràn ngập lời di chúc Chúa Kitô: “Trong thế gian, anh em sẽ gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

Ý lực sống

“Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,
Chúa đáp lời và giải thoát tôi”

(Tv 117,5).

Nguồn: TGP Sài Gòn

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT