spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 26.02.2023 đến 05.3.2023

Mùa Chay

Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).

26     07      Tm  CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.  St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 (hay Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.

27      08      Tm  Thứ Hai. Thánh Grêgôriô Narek, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

28      09      Tm  Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

Tháng Ba 2023

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng. Xin cho những ai bị tổn thương do các thành viên của Giáo hội; sẽ tìm thấy trong chính Giáo hội sự hồi đáp thiết thực cho nỗi khổ đau của mình.

Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thưc thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

01.03 10.02 Tm  Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

02      11      Tm  Thứ Năm đầu tháng. Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

03      12      Tm  Thứ Sáu đầu tháng. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

04      13      Tm  Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Casimirô. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

05      14      Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 26.02.2023 đến 05.3.2023

Mùa Chay

Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).

26     07      Tm  CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.  St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 (hay Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.

27      08      Tm  Thứ Hai. Thánh Grêgôriô Narek, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

28      09      Tm  Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

Tháng Ba 2023

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng. Xin cho những ai bị tổn thương do các thành viên của Giáo hội; sẽ tìm thấy trong chính Giáo hội sự hồi đáp thiết thực cho nỗi khổ đau của mình.

Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thưc thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

01.03 10.02 Tm  Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

02      11      Tm  Thứ Năm đầu tháng. Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

03      12      Tm  Thứ Sáu đầu tháng. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

04      13      Tm  Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Casimirô. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

05      14      Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT