spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 01.01.2023 đến 08.01.2023

Lịch Phụng vụ từ ngày 01.01.2023 đến 08.01.2023

Mùa Giáng Sinh

Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng sinh” (AC 32).

01.01 10.12 Tr    CHÚA NHẬT. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình.

02      11      Tr    Thứ Hai. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hoi thánhLễ nhớ. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

03      12      Tr    Thứ Ba. Thánh Danh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.

04      13      Tr    Thứ Tư. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

05      14      Tr    Thứ Năm đầu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

06      15      Tr    Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (hay Lc 3,23-38 hoặc Lc 3,23.31-34.36.38).

07      16      Tr    Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11.

08      17      Tr    CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 01.01.2023 đến 08.01.2023

Lịch Phụng vụ từ ngày 01.01.2023 đến 08.01.2023

Mùa Giáng Sinh

Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng sinh” (AC 32).

01.01 10.12 Tr    CHÚA NHẬT. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình.

02      11      Tr    Thứ Hai. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hoi thánhLễ nhớ. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

03      12      Tr    Thứ Ba. Thánh Danh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.

04      13      Tr    Thứ Tư. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

05      14      Tr    Thứ Năm đầu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

06      15      Tr    Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (hay Lc 3,23-38 hoặc Lc 3,23.31-34.36.38).

07      16      Tr    Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11.

08      17      Tr    CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT