spot_img

Thánh lễ Mừng kính “Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa” tại Giáo Khu Andrê

Thánh lễ Mừng kính “Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa” được cử hành vào lúc 05h30 ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại Giáo khu Andrê do Cha Giuse chánh xứ chủ tế, cùng với Cha Đa Minh đồng tế và sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ tham dự. 

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Thánh lễ Mừng kính “Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa” tại Giáo Khu Andrê

Thánh lễ Mừng kính “Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa” được cử hành vào lúc 05h30 ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại Giáo khu Andrê do Cha Giuse chánh xứ chủ tế, cùng với Cha Đa Minh đồng tế và sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ tham dự. 

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT