spot_img

Qúy Cha chúc tết bà con Giáo dân – Phần 2

Ghi chú: Nhằm giảm tải cho hệ thống website (do số lượng hình ảnh lớn), Quý khách có thể truy cập trực tiếp trên trang Facebook Truyền Thông Giáo xứ Tân Quy tại địa chỉ: https://www.facebook.com/giaoxutanquy

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Qúy Cha chúc tết bà con Giáo dân – Phần 2

Ghi chú: Nhằm giảm tải cho hệ thống website (do số lượng hình ảnh lớn), Quý khách có thể truy cập trực tiếp trên trang Facebook Truyền Thông Giáo xứ Tân Quy tại địa chỉ: https://www.facebook.com/giaoxutanquy

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT